pronunciation:  

Translations into English:

 • potassium       
  (Noun  ) (noun, adjv   ) []
   
  the chemical element
   
  scheikundig element met symbool K en atoomnummer 19
   
  A silvery-white metallic alkali metal element with the symbol K and atomic number 19, occurs principally as component of sea water and in several minerals like carnallite, polyhalite and sylvite. It is being used as fertilizer as either the chloride, sulfate or carbonate.
   
  Een zacht zilverwit alkalimetallisch element met het symbool K en atoomnummer 19, hoofdzakelijk voorkomend als bestanddeel van zeewater en in diverse mineralen zoals carnalliet, poluhaliet en sylviet. Het wordt gebruikt als kunstmest als chloride, sulfaat of carbonaat.

Other meanings:

 
potassium

Similar phrases in dictionary Dutch English. (2)

Kaliumpotassium
meststof met kaliumpotassium fertilizer; potassium fertiliser

    Show declension

Example sentences with "kalium", translation memory

add example
Het bronwater van Karlovy Vary is een natuurlijk water dat rijk is aan bicarbonaat, sulfaat, chloride en natrium; het borrelt op uit een tektonische barst met een diepte van meer dan ‧ m en heeft een temperatuur van ‧ °C. Dit water bevat lithium, natrium, kalium, rubidium, cesium, koper, beryllium, magnesium, calcium, strontium, zink, cadmium, aluminium, tin, lood, arsenicum, antimonium, selenium, mangaan, ijzer, kobalt, nikkel, fluoride, chloride, bromide, sulfaat, bicarbonaat, carbonaat en kiezelzuurKarlovy Vary spring water is a natural bicarbonate-sulphate-chloride-soda type water which seeps to the surface through a tectonic fracture from a depth of more than ‧ m at a temperature of ‧ °C and contains lithium, sodium, potassium, rubidium, caesium, copper, beryllium, magnesium, calcium, strontium, zinc, cadmium, aluminium, tin, lead, arsenic, antimony, selenium, manganese, iron, cobalt, nickel, fluorides, chlorides, bromides, sulphates, bicarbonates, carbonates and silicic acid
Door aldosteron te blokkeren, zorgt spironolacton ervoor dat de nieren zout en vloeistoffen uitscheiden, maar kalium opnemen, zodat het hart beter gaat werkenBy blocking aldosterone, spironolactone causes the kidneys to excrete salt and fluids, but retain potassium, and hence it improves heart function
Riprazo had geen invloed op de serumconcentratie van creatinine maar werd wel in verband gebracht met een verhoogde frequentie (‧% tegenover ‧% voor placebo) van kalium in het serum (‧ mmol/l), hoewel dit statistisch niet significant wasRiprazo did not affect the serum concentration of creatinine but was associated with an increased frequency (‧ % vs.‧ % for placebo) of serum potassium concentration (‧ mmol/l), although this was not statistically significant
De kenmerken die de aanvraag om erkenning van de Carciofo Spinoso di Sardegna als BOB rechtvaardigen en die dit product van alle andere producten van dezelfde handelssoort onderscheiden, zijn: de beperkte wrangheid, de aangename smaak, dankzij het evenwicht tussen bittere en zoete smaken, de zachtheid van het vruchtvlees waardoor het product gemakkelijker rauw gegeten kan worden, de rijkdom aan voedingselementen die een duidelijk purgerende werking op het organisme hebben (diuretische werking, ontgifting van de lever, vermindering van het cholesterolgehalte in het bloed), de belangrijke hoeveelheid koolhydraten, minerale zouten, ijzer, kalium, fosfor en diverse soorten vitamines, met name vitamine AThe characteristics justifying the application for the recognition of Carciofo Spinoso di Sardegna as a PDO and which differentiate it from other products of the same product type are: its limited astringency, pleasant flavour, resulting from the balanced blend of bitter and sweet notes, the tenderness of its flesh encouraging its consumption uncooked, high content of nutrients of significance in cleansing the organism (stimulating diuresis, removing toxins from the liver and lowering cholesterol levels in the blood), significant carbohydrate content, coupled with mineral salts, iron, potassium, phosphorous and various types of vitamins, especially A group vitamins
CPA ‧.‧.‧: Minerale of chemische meststoffen die ten minste twee vruchtbaarmakende elementen (stikstof, fosfor, kalium) bevattenCPA ‧.‧.‧: Mineral or chemical fertilisers containing at least two nutrients (nitrogen, phosphate, potash) n.e.c
Kaletra drank bevat: alcohol (‧ % v/v), stroop met hoog fructosegehalte, propyleenglycol, gezuiverd water, glycerol, povidon, magnasweet-‧ smaakstof (mengsel van monoammoniumglycyrrhizinaat en glycerol), vanille-smaakstof (bevattende p-hydroxybenzoëzuur, p-hydroxybenzaldehyde, vanillinezuur, vanilline, heliotroop, ethylvanilline), polyoxyl ‧ gehydrogeneerde ricinusolie, suikerspin-smaakstof (bevattende ethylmaltol, ethylvanilline, acetoïne, dyhydrcoumarine, propyleenglycol), kalium-acesulfaam, natriumsaccharine, natriumchloride, pepermuntolie, natriumcitraat, citroenzuur, mentholOral solution contains: alcohol (‧ % v/v), high fructose corn syrup, propylene glycol, purified water, glycerol, povidone, magnasweet-‧ flavour (mixture of monoammonium glycyrrhizinate and glycerol), vanilla flavour (containing p-hydroxybenzoic acid, p-hydroxybenzaldehyde, vanillic acid, vanillin, heliotrope, ethyl vanillin), polyoxyl ‧ hydrogenated castor oil, cotton candy flavour (containing ethyl maltol, ethyl vanillin, acetoin, dihydrocoumarin, propylene glycol), acesulfame potassium, saccharin sodium, sodium chloride, peppermint oil, sodium citrate, citric acid, menthol
Het kalium van het analysemonster wordt in water opgelostThe potassium in the sample to be analyzed is dissolved in water
EN ‧: Meststoffen- Bepaling van het gehalte aan in water oplosbaar kaliumEN ‧: Fertilisers- Determination of the water-soluble potassium content
Een routine monitoring van kalium en creatinine maken deel uit van het normaal medisch onderzoek van deze patiënten (zie ‧ BijwerkingenRoutine monitoring of potassium and creatinine are part of normal medical practice for these patients (see ‧ Undesirable effects
Bepalingen in plasma of serum moeten het volgende omvatten: natrium, kalium, glucose, totaal cholesterol, ureum, bloedureum, stikstof, creatinine, totaal eiweit en albumine, en meer dan twee enzymen die symptomatisch zijn voor hepatocellulaire effecten (zoals alanineaminotransferase, aspartaataminotransferase, alkalinefosfatase, gammaglutamyltranspeptidase en sorbitoldehydrogenaseDeterminations in plasma or serum should include sodium, potassium, glucose, total cholesterol, urea, blood urea nitrogen, creatinine, total protein and albumin, and more than two enzymes indicative of hepatocellular effects (such as alanine aminotransferase, aspartate aminotransferase, alkaline phosphatase, gamma glutamyl transpeptidase, and sorbitol dehydrogenase
De afgezette bodems zijn middelfijn tot fijn van structuur met organische stoffen en met een goed gehalte aan de belangrijkste voedingselementen voor de aardappel, zoals kalium, dat bijzonder veel voorkomt, en fosfor en stikstofThey are alkaline, contain organic material and are rich in the nutritional elements essential to potatoes, viz. potassium, which is present in large quantities, phosphorus and nitrogen
Bepaling van het gehalte aan in water oplosbaar kaliumDetermination of the water soluble potassium content
Omdat de antidumpingmaatregelen tevens bestaan uit een variabel recht werden in de verordening waarop het nieuw onderzoek betrekking heeft, verschillende antidumpingrechten vastgesteld voor kalium van poeder/standaardkwaliteit en kalium van korrelkwaliteitSince the anti-dumping measures in force also consist of a variable duty, the Regulation subject to review specified different levels of anti-dumping duties for standard potash, on the one hand, and the remaining forms of potash including granular potash, on the other
natrium-, kalium- of calciumchloridesodium, potassium, calcium chlorides
kalium-L-ascorbaatpotassium-L-ascorbate
Kalium- en natriumzeepPotassium and sodium soap
In dergelijke gevallen betekent de term «zouten»: «aluminium-, ammonium-, calcium-, ijzer-, magnesium-, kalium-, natrium-en zinkzouten»In each case the meaning of the term «salts» is «salts of aluminium, ammonium, calcium, iron, magnesium, potassium, sodium and zinc»
Všestarská cibule bevatten bijvoorbeeld kalium, fosfor en de vitaminen B‧, B‧ en BThey comprise, for example, potassium, phosphorus and vitamins B‧, B‧ and B
De aanwezige humus is zo rijk aan sporenelementen (ijzer, zink, boor) en mineralen (calcium, magnesium, natrium, kalium) dat de productie van hoogwaardig fruit mogelijk isThe presence of humus leads to an abundance of trace elements (iron, zinc, boron) and minerals (calcium, magnesium, sodium, potassium) in sufficient quantities to produce high-quality fruit
fosfor en kalium uitsluitend in de vorm van het oxide (P‧O‧, K‧O), ofphosphorus and potassium solely in the oxide form (P‧O‧, K‧O); or
kalium (K) = kaliumoxide (K‧O) ×potassium (K) = potassium oxide (K‧O) ×
C‧ De volgende alkali-of aardalkalimetalen: lithium, natrium, kalium, calcium, magnesium in metaalvormC‧ the following alkaline or alkaline earth metals: lithium, sodium, potassium, calcium, magnesium in uncombined form
De zuiverheidscriteria zijn van toepassing op het additief zonder natrium-, kalium- of calciumzouten van vetzuren; deze bestanddelen mogen echter tot ten hoogste ‧ % voorkomen (uitgedrukt als natriumoleaatPurity criteria apply to the additive free of sodium, potassium and calcium salts of fatty acids, however, these substances may be present up to a maximum level of ‧ % (expressed as sodium oleate
Bepaling van het gehalte aan in water oplosbaar kaliumDetermination of the water-soluble potassium content
Enviage had geen invloed op de serumconcentratie van creatinine maar werd wel in verband gebracht met een verhoogde frequentie (‧% tegenover ‧% voor placebo) van kalium in het serum (‧ mmol/l), hoewel dit statistisch niet significant wasEnviage did not affect the serum concentration of creatinine but was associated with an increased frequency (‧ % vs.‧ % for placebo) of serum potassium concentration (‧ mmol/l), although this was not statistically significant
Showing page 1. Found 189 sentences matching phrase "kalium".Found in 0.252 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.