pronunciation:  

Translations into English:

 • potassium       
  (Noun  ) (noun, adjv   ) []
   
  the chemical element
   
  scheikundig element met symbool K en atoomnummer 19
   
  A silvery-white metallic alkali metal element with the symbol K and atomic number 19, occurs principally as component of sea water and in several minerals like carnallite, polyhalite and sylvite. It is being used as fertilizer as either the chloride, sulfate or carbonate.
   
  Een zacht zilverwit alkalimetallisch element met het symbool K en atoomnummer 19, hoofdzakelijk voorkomend als bestanddeel van zeewater en in diverse mineralen zoals carnalliet, poluhaliet en sylviet. Het wordt gebruikt als kunstmest als chloride, sulfaat of carbonaat.

Other meanings:

 
potassium

Similar phrases in dictionary Dutch English. (2)

Kaliumpotassium
meststof met kaliumpotassium fertilizer; potassium fertiliser

    Show declension

Example sentences with "kalium", translation memory

add example
De natrium-, kalium-en ammoniumzuren of-zouten vanSodium, potassium or ammonium acid or salts of
Te weinig kalium in het bloed, in ernstige vorm te herkennen aan spierkrampen of spierzwakte en vermoeidheid (hypokaliëmie); angst; flauwvallen (syncope); het waarnemen van kriebelingen, jeuk of tintelingen zonder dat daar aanleiding voor is (paraesthesie); draaierig voelen (vertigo); versnelde hartslag (tachycardie); hartritmestoornissen; lage bloeddruk; een plotselinge daling van de bloeddruk wanneer u opstaat; kortademigheid (dyspnoe); maagklachten zoals diarree; droge mond; winderigheid; rugpijn, spierspasmen, spierpijn; erectiele disfunctiedysfunctie (het onvermogen om een erectie te krijgen of te houden); pijn op de borst; verhoogde urinezuurspiegel in het bloedDecreased blood potassium levels; anxiety; fainting (syncope); sensation of tingling, pins and needles (paraesthesia); feeling of spinning (vertigo); fast heart beat (tachycardia), heart rhythm disorders, low blood pressure, a sudden fall in blood pressure when you stand up; shortness of breath (dyspnoea); symptoms of an upset stomach such as diarrhoea; dry mouth, flatulence; back pain, muscle spasm, muscle pain; erectile dysfunction (inability to get or keep an erection); chest pain, and increased blood uric acid levels
fosfor en kalium uitsluitend in de vorm van het element (P, K), ofphosphorus and potassium solely in the elemental form (P, K); or
Dat komt door ' n kalium- tekortI can' t help it if I have a potassium deficiency
De zuiverheidscriteria zijn van toepassing op het additief zonder natrium-, kalium- of calciumzouten van vetzuren; deze bestanddelen mogen echter tot ten hoogste ‧ % voorkomen (uitgedrukt als natriumoleaatPurity criteria apply to the additive free of sodium, potassium and calcium salts of fatty acids, however these substances may be present up to a maximum level of ‧ % (expressed as sodium oleate
Na verwijderen of binden van de voor de bepaling storende stoffen, wordt het kalium in zwak alkalisch milieu geprecipiteerd als kaliumtetrafenylboraatAfter eliminating or fixing the substances which might interfere with the quantitative determination, the potassium is precipitated in a slightly alkaline medium in the form of potassium tetraphenylborate
Voor een goede toxicologische evaluatie kan het nodig zijn het onderzoek uit te breiden met: calcium, fosfor, chloride, natrium, kalium, glucosegehalte in nuchtere toestand, analyse van de lipiden, hormonen, zuur/base-evenwicht, methemoglobine en cholinesterase-activiteitOther determinations which may be necessary for an adequate toxicological evaluation include calcium, phosphorus, chloride, sodium, potassium, fasting glucose analysis of lipids, hormones, acid/base balance, methaemoglobin and cholinesterase activity
Dialysevoorschriften moeten mogelijk aangepast worden om de waarden voor ureum, creatinine en kalium op peil te houdenDialysis prescriptions may have to be adjusted periodically to maintain urea, creatinine and potassium in the desired range
kalium (K‧O) ‧ kg/hapotassium (K‧O)- ‧ kg/ha
CPA ‧.‧.‧: Minerale of chemische meststoffen die ten minste twee vruchtbaarmakende elementen (stikstof, fosfor, kalium) bevatten, n.e.gCPA ‧.‧.‧: Mineral or chemical fertilisers containing at least two nutrients (nitrogen, phosphate, potash) n.e.c
De afgezette bodems zijn middelfijn tot fijn van structuur met organische stoffen en met een goed gehalte aan de belangrijkste voedingselementen voor de aardappel, zoals kalium, dat bijzonder veel voorkomt, en fosfor en stikstofThey are alkaline, contain organic material and are rich in the nutritional elements essential to potatoes, viz. potassium, which is present in large quantities, phosphorus and nitrogen
lipolyse.Het bevordert ook de opname van aminozuren in cellen en bevordert de eiwitsynthese en verhoogt de opname van kalium in cellenIt also promotes the uptake of amino acids into cells and promotes protein synthesis and enhances the uptake of potassium into cells
De zuiverheidscriteria zijn van toepassing op het additief zonder natrium-, kalium- of calciumzouten van vetzuren; deze bestanddelen mogen echter tot ten hoogste ‧ % voorkomen (uitgedrukt als natriumoleaatPurity criteria apply to the additive free of sodium, potassium and calcium salts of fatty acids, however, these substances may be present up to a maximum level of ‧ % (expressed as sodium oleate
Pipetteer een gedeelte van het filtraat dat ‧ à ‧ mg kalium bevat, in een bekerglas van ‧ ml (zie tabelTransfer by pipette an aliquot part of the filtrate containing ‧ to ‧ mg of potassium (see Table ‧) and place it in a ‧-ml beaker
Met name de resultaten van de bodemanalyses, die voor mineralen meestal zeer goed of goed, en in ieder geval nooit onvoldoende zijn, houden rechtstreeks verband met het gehalte aan vitaminen en mineralen van Všestarská cibule, met een goed gehalte aan kalium en fosfor, en vooral met het feit dat het ijzer- en het vitamine B‧-gehalte van Všestarská cibule hoog respectievelijk zeer hoog is, vergeleken met gewone uienIn particular, the soil analyses, in which the mineral results are mostly high or good and no results are low, have a direct link with the mineral and vitamin content of Všestarská cibule, with the good potassium and phosphorus content and especially with the fact that the iron and vitamin B‧ content of Všestarská cibule are high and very high respectively compared with ordinary onions
Onderzoek van plasma en serum moet omvatten: natrium, kalium, glucose, totaal cholesterol, ureum, creatinine, totaal proteïne en albumine, ten minste twee enzymen die een indicatie geven van hepatocellulaire effecten (zoals alanineaminotransferase, aspartaataminotransferase, alkalische fosfatase, gamma-glutamyltranspeptidase en sorbitoldehydrogenaseInvestigations of plasma or serum shall include sodium, potassium, glucose, total cholesterol, urea, creatinine, total protein and albumin, at least two enzymes indicative of hepatocellular effects (such as alanine aminotransferase, aspartate aminotransferase, alkaline phosphatase, gamma glutamyl transpeptidase, and sorbitol dehydrogenase
Het bronwater van Karlovy Vary is een natuurlijk water dat rijk is aan bicarbonaat, sulfaat, chloride en natrium; het borrelt op uit een tektonische barst met een diepte van meer dan ‧ m en heeft een temperatuur van ‧ °C. Dit water bevat lithium, natrium, kalium, rubidium, cesium, koper, beryllium, magnesium, calcium, strontium, zink, cadmium, aluminium, tin, lood, arsenicum, antimonium, selenium, mangaan, ijzer, kobalt, nikkel, fluoride, chloride, bromide, sulfaat, bicarbonaat, carbonaat en kiezelzuurKarlovy Vary spring water is a natural bicarbonate-sulphate-chloride-soda type water which seeps to the surface through a tectonic fracture from a depth of more than ‧ m at a temperature of ‧ °C and contains lithium, sodium, potassium, rubidium, caesium, copper, beryllium, magnesium, calcium, strontium, zinc, cadmium, aluminium, tin, lead, arsenic, antimony, selenium, manganese, iron, cobalt, nickel, fluorides, chlorides, bromides, sulphates, bicarbonates, carbonates and silicic acid
De hoge kaliumconcentratie in de bodem, en als gevolg daarvan een verhoogde opname van kalium, zorgen ervoor dat de vetkliertjes in de schil een hoog gehalte aan waardevolle essentiële olie bevattenThe high rate of absorption of potassium from the potassium-rich soil means that the oil glands in the peel contain high levels of essential oils
De bemesting wordt beperkt tot maximaal ‧ eenheden stikstof, ‧ eenheden kalium en ‧ eenheden fosfor per hectareFertilisation is restricted to a maximum of ‧ units of nitrogen, ‧ units of potash and ‧ units of phosphorus per hectare
In dergelijke gevallen betekent de term «zouten»: «aluminium-, ammonium-, calcium-, ijzer-, magnesium-, kalium-, natrium-en zinkzouten»In each case the meaning of the term «salts» is «salts of aluminium, ammonium, calcium, iron, magnesium, potassium, sodium and zinc»
De eisen ten aanzien van voedingsstoffen hebben betrekking op het gebruiksklare product, dat als zodanig wordt verkocht of volgens de gebruiksaanwijzing van de fabrikant is aangemaakt, behalve de eisen ten aanzien van kalium en calcium, die betrekking hebben op het product zoals het wordt verkochtThe requirements concerning nutrients refer to the products ready for use, marketed as such or reconstituted as instructed by the manufacturer, except for potassium and calcium for which the requirements refer to the product as sold
Wanneer ervoor wordt gekozen voor te schrijven dat de gehalten aan fosfor en kalium in de vorm van het element moeten worden uitgedrukt, worden alle vermeldingen in de vorm van oxiden in de bijlagen uitgedrukt in de vorm van elementen en worden de getallen omgerekend met behulp van de volgende formulesWhere the option is chosen to prescribe that the phosphorus and potassium contents be expressed in the form of elements, all references in the Annexes to the oxide form shall be read as being in elemental form and the numerical values shall be converted using the following factors
De vermelding van de waardegevende bestanddelen moet zowel de voluit geschreven benaming als de benaming in scheikundige symbolen omvatten (bij voorbeeld stikstof (N), fosfor (P), fosforpentoxide (P‧O‧), kalium (K), kaliumoxide (K‧O), magnesium (Mg), magnesiumoxide (MgO), natrium (Na), natriumoxide (Na‧O), zwavel (S), zwaveltrioxide (SO‧), calcium (Ca) en calciumoxide (CaONutrients shall be indicated both in words and by appropriate chemical symbols, e.g. nitrogen (N), phosphorus (P), phosphorus pentoxide (P‧O‧), potassium (K), potassium oxide (K‧O), magnesium (Mg), magnesium oxide (MgO), sodium (Na), sodium oxide (Na‧O), sulphur (S), sulphur trioxide (SO‧), calcium (Ca) and calcium oxide (CaO
Kalium- en natriumzeepPotassium and sodium soap
Voor een goede toxicologische evaluatie kan het nodig zijn het onderzoek uit te breiden met: calcium, fosfor, chloride, natrium, kalium, glucosegehalte bij nuchtere toestand, analyse van de lipiden, hormonen, zuur/base-evenwicht, methemoglobine en cholinesterase-activiteitOther determinations which may be necessary for an adequate toxicological evaluation include calcium, phosphorus, chloride, sodium, potassium, fasting glucose, analysis of lipids, hormones, acid/base balance, methaemoglobin and cholinesterase activity
Showing page 1. Found 189 sentences matching phrase "kalium".Found in 0.53 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.