pronunciation:  

Translations into English:

 • potassium       
  (Noun  ) (noun, adjv   ) []
   
  the chemical element
   
  scheikundig element met symbool K en atoomnummer 19
   
  A silvery-white metallic alkali metal element with the symbol K and atomic number 19, occurs principally as component of sea water and in several minerals like carnallite, polyhalite and sylvite. It is being used as fertilizer as either the chloride, sulfate or carbonate.
   
  Een zacht zilverwit alkalimetallisch element met het symbool K en atoomnummer 19, hoofdzakelijk voorkomend als bestanddeel van zeewater en in diverse mineralen zoals carnalliet, poluhaliet en sylviet. Het wordt gebruikt als kunstmest als chloride, sulfaat of carbonaat.

Other meanings:

 
potassium

Similar phrases in dictionary Dutch English. (2)

Kaliumpotassium
meststof met kaliumpotassium fertilizer; potassium fertiliser

    Show declension

Example sentences with "kalium", translation memory

add example
g oplossing bevat ‧ mg sorbitol E‧ en ‧ mg kalium, zie rubriekg of solution contains ‧ mg of sorbitol E‧ and ‧ mg potassium, see section
De kenmerken van de bodem en de ondergrond van de streek (veel kalium en humus) dragen ertoe bij dat de krent specifieke kwaliteiten bezit die andere krenten uit andere gebieden niet hebben, namelijk een hoog suiker- en wijnsteenzuurgehalteThe characteristics of the soil and the subsoil (high levels of humus and potassium) help give Stafida Ilias qualities that distinguish it from dried grapes produced in other regions, namely a high sugar and tartaric acid content
Omdat in het dal van Antequera het water nauwelijks wordt afgevoerd, zijn in de loop der tijden door aanslibbing terreinen ontstaan van verschillende niveaus, met een grote hoeveelheid tertiaire afzettingen van onder meer rode klei uit het mioceen en het plioceen; daardoor zit er zeer veel kalium in de grond en wordt zeer veel vocht vastgehouden, wat resulteert in zeer gunstige omstandigheden voor de plantengroei in de boomgaard; meer dan ‧ % van het olijfbomenareaal hoeft niet te worden bevloeidWhat is more, because the surrounding area drains into the Antequera Depression, various different levels of river terrace have developed, all bearing large quantities of tertiary deposits, including Middle Pliocene red clay, which provide the olive trees with plentiful amounts of potassium and have high levels of moisture retention, promoting vegetation in the olive trees, which is useful given that more than ‧ % of the plantation land is not irrigated
Mierezuur en de ammonium-, calcium-, magnesium-, kalium-en natriumzouten daarvanFormic acid and its NH‧, Ca, Mg, K and Na salts
de vermelding van de nutriënten omvat zowel de voluit geschreven benaming als de benaming in chemische symbolen, bijvoorbeeld stikstof (N), fosfor (P), fosforpentoxide (P‧O‧), kalium (K), kaliumoxide (K‧O), calcium (Ca), calciumoxide (CaO), magnesium (Mg), magnesiumoxide (MgO), natrium (Na), natriumoxide (Na‧O), zwavel (S), zwaveltrioxide (SO‧), boor (B), koper (Cu), kobalt (Co), ijzer (Fe), mangaan (Mn), molybdeen (Mo) en zink (ZnNutrients shall be indicated both in words and by the appropriate chemical symbols, e.g. nitrogen (N), phosphorus (P), phosphorus pentoxide (P‧O‧), potassium (K), potassium oxide (K‧O), calcium (Ca), calcium oxide (CaO), magnesium (Mg), magnesium oxide (MgO), sodium (Na), sodium oxide (Na‧O), sulphur (S), sulphur trioxide (SO‧), boron (B), copper (Cu), cobalt (Co), iron (Fe), manganese (Mn), molybdenum (Mo), zinc (Zn
CPA ‧.‧.‧: Fosfinaten, fosfonaten, fosfaten, polyfosfaten en nitraten (andere dan die van kaliumCPA ‧.‧.‧: Phosphinates, phosphonates, phosphates, polyphosphates and nitrates (except of potassium
Zij gebruiken potas als grondstof voor de productie van samengestelde meststoffen die over het algemeen uit drie verschillende bestanddelen bestaan: stikstof, fosfor en kalium (NPK-meststoffenFor them potash is a raw material for producing compound fertilisers that typically consist of three different nutrients: nitrogen, phosphorus and potassium (NPK-fertilisers
Drie van de medewerkende communautaire producenten bleken het soortgelijke product binnen hetzelfde concern te verwerken tot stikstofhoudende mengmeststoffen of synthetische meststoffen die naast stikstof in water oplosbare fosfor en/of kalium, de andere primaire voedingselementen van kunstmeststoffen, bevattenThree of the cooperating Community industry producers were found to use the like product for further processing to blended or synthetic fertiliser products which are further downstream nitrogenous fertilisers containing, in addition to the nitrogen, water-soluble phosphorus, and/or water-soluble potassium, which are the other primary fertiliser nutrients
fosfor en kalium uitsluitend in de vorm van het oxide (P‧O‧, K‧O), ofphosphorus and potassium solely in the oxide form (P‧O‧, K‧O); or
De zuiverheidscriteria zijn van toepassing op het additief zonder natrium-, kalium- of calciumzouten van vetzuren; deze bestanddelen mogen echter tot ten hoogste ‧ % voorkomen (uitgedrukt als natriumoleaatPurity criteria apply to the additive free of sodium, potassium and calcium salts of fatty acids, however these substances may be present up to a maximum level of ‧ % (expressed as sodium oleate
kalium-L-pidolaatpotassium L-pidolate
CPA ‧.‧.‧: Meststoffen die de drie vruchtbaarmakende elementen stikstof, fosfor en kalium bevattenCPA ‧.‧.‧: Fertilisers containing three nutrients: nitrogen, phosphorus and potassium
Positieve test op ribose, op organisch fosfaat en op kaliumPositive test for ribose, and for organic phosphate and for potassium
Erg veel kaliumLots and lots of potassium
voor calcium, in zoutzuur onoplosbare as, totaal fosfor, natrium, kalium en magnesiumfor calcium, ash insoluble in hydrochloric acid, total phosphorus, sodium, potassium and magnesium
Vetzuren, onvertakte, verzadigde of onverzadigde, met een even aantal koolstofatomen, C‧-C‧, inclusief beheen-en ricinolzuren en de ammonium-, calcium-, magnesium-, kalium-, natrium-, aluminium-en zinkzouten daarvanLinear fatty acids, saturated or unsaturated, with an even number of carbo atoms from ‧ to ‧ inclusive and also behenic and ricinoleic acids and the NH‧, Ca, Mg, K, Na, Al, Zn salts of these acids
Dat komt door ' n kalium- tekortI can' t help it if I have a potassium deficiency
Het bronwater van Karlovy Vary is een natuurlijk water dat rijk is aan bicarbonaat, sulfaat, chloride en natrium; het borrelt op uit een tektonische barst met een diepte van meer dan ‧ m en heeft een temperatuur van ‧ °C. Dit water bevat lithium, natrium, kalium, rubidium, cesium, koper, beryllium, magnesium, calcium, strontium, zink, cadmium, aluminium, tin, lood, arsenicum, antimonium, selenium, mangaan, ijzer, kobalt, nikkel, fluoride, chloride, bromide, sulfaat, bicarbonaat, carbonaat en kiezelzuurKarlovy Vary spring water is a natural bicarbonate-sulphate-chloride-soda type water which seeps to the surface through a tectonic fracture from a depth of more than ‧ m at a temperature of ‧ °C and contains lithium, sodium, potassium, rubidium, caesium, copper, beryllium, magnesium, calcium, strontium, zinc, cadmium, aluminium, tin, lead, arsenic, antimony, selenium, manganese, iron, cobalt, nickel, fluorides, chlorides, bromides, sulphates, bicarbonates, carbonates and silicic acid
Plantaardige vetten, plantaardige oliën, plantaardige wassen; dierlijke vetten, dierlijke oliën, dierlijke wassen; vetzuren van C‧ tot C‧ en hun kalium-, natrium-, calcium- en magnesiumzouten; glycerolVegetable fats, vegetable oils, vegetable waxes; animal fats, animal oils, animal waxes; fatty acids from C‧ to C‧ and their potassium, sodium, calcium and magnesium salts; glycerol
Kaletra drank bevat: alcohol (‧ % v/v), stroop met hoog fructosegehalte, propyleenglycol, gezuiverd water, glycerol, povidon, magnasweet-‧ smaakstof (mengsel van monoammoniumglycyrrhizinaat en glycerol), vanille-smaakstof (bevattende p-hydroxybenzoëzuur, p-hydroxybenzaldehyde, vanillinezuur, vanilline, heliotroop, ethylvanilline), polyoxyl ‧ gehydrogeneerde ricinusolie, suikerspin-smaakstof (bevattende ethylmaltol, ethylvanilline, acetoïne, dyhydrcoumarine, propyleenglycol), kalium-acesulfaam, natriumsaccharine, natriumchloride, pepermuntolie, natriumcitraat, citroenzuur, mentholOral solution contains: alcohol (‧ % v/v), high fructose corn syrup, propylene glycol, purified water, glycerol, povidone, magnasweet-‧ flavour (mixture of monoammonium glycyrrhizinate and glycerol), vanilla flavour (containing p-hydroxybenzoic acid, p-hydroxybenzaldehyde, vanillic acid, vanillin, heliotrope, ethyl vanillin), polyoxyl ‧ hydrogenated castor oil, cotton candy flavour (containing ethyl maltol, ethyl vanillin, acetoin, dihydrocoumarin, propylene glycol), acesulfame potassium, saccharin sodium, sodium chloride, peppermint oil, sodium citrate, citric acid, menthol
Positieve test op kaliumPositive test for potassium
De flinke hoeveelheid calcium, magnesium en kalium die voorkomt in de meeste stukken grond waarop de artisjok wordt geteeld, is grotendeels verantwoordelijk voor de kenmerkende bestandheid van de plant tegen stress als gevolg van hoge temperaturen en een lage relatieve vochtigheidThe significant quantity of calcium, magnesium and potassium present in the vast majority of fields in which the artichoke is grown is the principal reason for the plant's characteristic resistance to stress consequent upon high temperatures and low relative humidity
Sorbinezuur en de ammonium-, calcium-, magnesium-, kalium-en natriumzouten daarvanSorbic acid and its NH‧, Ca, Mg, K and Na salts
In een klinische studie bij type ‧-diabetici met nefropathie was de incidentie van hyperkaliëmie in de groep behandeld met Cozaar hoger dan in de placebogroep (zie rubriek ‧ ' Hypertensie en type ‧ diabetes met nierziekten Onderzoeken ' en ' Postmarketing ervaring Onderzoeken ').Daarom moeten de plasmaconcentraties van het kalium en de creatinineklaringwaarden zorgvuldig worden gecontroleerd. Vooral patiënten met hartfalen en een creatinineklaring tussen ‧ ml/min moeten zorgvuldig worden gecontroleerdIn a clinical study conducted in type ‧ diabetic patients with nephropathy, the incidence of hyperkalemia was higher in the group treated with Cozaar as compared to the placebo group (see section ‧, 'Hypertension and type ‧ diabetes with renal disease-Investigations and Post-marketing experience-Investigations Therefore, the plasma concentrations of potassium as well as creatinine clearance values should be closely monitored, especially patients with heart failure and a Creatinine Clearance between ‧ ml/min should be closely monitored
Showing page 1. Found 189 sentences matching phrase "kalium".Found in 0.487 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.