pronunciation:  

Translations into English:

 • potassium       
  (Noun  ) (noun, adjv   ) []
   
  the chemical element
   
  scheikundig element met symbool K en atoomnummer 19
   
  A silvery-white metallic alkali metal element with the symbol K and atomic number 19, occurs principally as component of sea water and in several minerals like carnallite, polyhalite and sylvite. It is being used as fertilizer as either the chloride, sulfate or carbonate.
   
  Een zacht zilverwit alkalimetallisch element met het symbool K en atoomnummer 19, hoofdzakelijk voorkomend als bestanddeel van zeewater en in diverse mineralen zoals carnalliet, poluhaliet en sylviet. Het wordt gebruikt als kunstmest als chloride, sulfaat of carbonaat.

Other meanings:

 
potassium

Similar phrases in dictionary Dutch English. (2)

Kaliumpotassium
meststof met kaliumpotassium fertilizer; potassium fertiliser

    Show declension

Example sentences with "kalium", translation memory

add example
Het kalium van het analysemonster wordt in water opgelostThe potassium in the sample to be analyzed is dissolved in water
Vaak: verlaagd kalium, hypomagnesiëmie, verhoogd glucose, verlaagd fosfor, verhoogd fosfor en verhoogde eosinofielenCommon: decreased potassium, hypomagnesemia, increased glucose, decreased phosphorus, increased phosphorus, and increased eosinophils
Degenen van de 50 verpleegkundigen ( m/v ) die onder de Rs of de V factor vielen bij de oorspronkelijke test , bleken in belangrijke mate gecorreleerd te zijn met de mate van aanpassing van verscheidene dagelijkse ritmen , waaronder lichaamstemperatuur , het kalium gehalte in de urine en subjectieve waarneming van ' alertheid ' en ' welzijn ' .The Rs and V scorers of the 50 nurses in the original trial were found to be significantly correlated with the level of adjustment of various circadian measures , including temperature , urinary potassium levels , and subjective ratings of ' alertness ' and ' well-being ' .
Het Comité volgde voor kalium en voor chloride hetzelfde principe ( zie bijlage I ) maar zag onvoldoende aanleiding om voor natrium van het internationaal aanvaarde cijfer van 2,6 meq ( 60 mg / 100 kcal ) af te wijken .The Committee has folLowed the same principle for potassium and chloride ( see Annex 1 ) , but considered that for sodium there was not sufficient justification for departing from the internationally accepted figure of 2.6 mEq ( 60 mg ) / 100 kcal .
Riprazo had geen invloed op de serumconcentratie van creatinine maar werd wel in verband gebracht met een verhoogde frequentie (‧% tegenover ‧% voor placebo) van kalium in het serum (‧ mmol/l), hoewel dit statistisch niet significant wasRiprazo did not affect the serum concentration of creatinine but was associated with an increased frequency (‧ % vs.‧ % for placebo) of serum potassium concentration (‧ mmol/l), although this was not statistically significant
Azijnzuur en de ammonium-, calcium-, magnesium, kalium-en natriumzouten daarvanAcetic acid and its NH‧, Ca, Mg, K and Na salts
Uitgaande van de gegevens in hoofdstuk II kan voor een bedrijf of land bouwgebied worden berekend welke veebezetting vanuit het oogpunt van pro duktie optima al is , met stikstof als limiterende factor voor bouwland en kalium voor grasland .From the data in Chapter II , the optimum stocking rate from the produc tion point of view can be calculated for a farm or agricultural region , nitrogen being the limiting factor for arable land and potassium for grass land .
Over het gedrag van natrium en kalium valt aan de hand van het uit gevoerde onderzoek slechts weinig te zeggen .The tests carried out yielded little information about the behaviour of sodium and potassium .
Een selectief onkruidbestrijdingsmiddel , verpakt in metalen vaten , bestaande uit een waterige oplossing van Diquat ( 1,1 ' -Ethyleen-2,2 ' dipyridyliumdibromide ) welke kleine hoeveelheden anti-corrosiemiddelen op basis van kalium fosfaat en natriummolybdaat bevat .Selective weed-killer put up in metal barrels , consisting of an aqueous solution of diquat dibromide ( 9,10-dihydro-8a , 10a-diazoniaphenanthrene dibromide ) containing small quantities of a corrosion inhibitor with a basis of potassium phosphate and sodium molybdate .
kalium-L-ascorbaatpotassium-L-ascorbate
De systemische homeostase van kalium is nog niet volledig doorgrond .The systemic homoeostasis of potassium is understood imperfectly .
kalium-L-pidolaatpotassium L-pidolate
tot ‧,‧ % mineralen (natrium, kalium, magnesium, calcium, mangaan, ijzer, kobalt, koper, zink, nikkel, chroom, chloor, fosfor, fluor, jodium, borium, seleniumminerals (sodium, potassium, magnesium, calcium, manganese, iron, cobalt, copper, zinc, nickel, chrome, chlorine, phosphorus, fluorine, iodine, boron, selenium) from ‧,‧ % to ‧,‧ %
De zuiverheidscriteria zijn van toepassing op het additief zonder natrium-, kalium- of calciumzouten van vetzuren; deze bestanddelen mogen echter tot ten hoogste ‧ % voorkomen (uitgedrukt als natriumoleaatPurity criteria apply to the additive free of sodium, potassium and calcium salts of fatty acids, however, these substances may be present up to a maximum level of ‧ % (expressed as sodium oleate
De groep van alkalimetalen omvat de elementen lithium, natrium, kalium, rubidium en cesiumThe group of alkali metals includes the elements lithium, sodium, potassium, rubidium and caesium.`
Dit kalium 40 is biologisch net zo werkzaam als caesium 137 . Het is een natuurlijke radioactieve stof die uit de bodem in de planten en daardoor in de levensmiddelen geraakt .I wanted at this point to make a brief comment on the adoption of the Single Act as it was presented at least to us , who form part of the Committee on the Environment , Public Health and Consumer Protection .
Kamer van Volksvertegenwoordigers USE rechtstreeks gekozen kamer ( 0421 ) kabinetswijziging MT 0437 politiek en openbare veiligheid UF wijziging van het ministerie BT1 politieke crisis BT2 politiek leven kalium MT BT1 BT2NT2 RT RT RT industrial robot industrial counterfeiting product qual ity product safety industrial model USE prototype ( 6411 ) industrial pollution MT 52 7 6 deterioration of the environment BT1 pollution - » industrial free zone MT 6806 industrial structures and policy UF enterprise zone UF industrial development area UF trade incentive area BT1 locat ion of industry BT2 industrial policy RT free zone RT growth point RT job creation RT tax exemption - »
koelmiddelen zoals helium, organische warmteoverdragers, natrium, legeringen van natrium en kalium, bismuth, legeringen van lood en bismuthcoolants, such as helium, organic liquids, sodium, sodium potassium alloys, bismuth, lead bismuth alloys
Všestarská cibule bevatten bijvoorbeeld kalium, fosfor en de vitaminen B‧, B‧ en BThey comprise, for example, potassium, phosphorus and vitamins B‧, B‧ and B
vergroot de opname van kalium in cellenenhances the uptake of potassium into cells
Correctie voor anemie kan leiden tot een verhoogde eetlust, en dus tot een verhoogde kalium-en eiwitinnameCorrection for anaemia may lead to increased appetite, and potassium and protein intake
Deze onderverdeling omvat uitsluitend 4 hydroxybenzoëzuur , alsmede zouten en esters daar van , b.v. : benzyl 4 hydroxybenzoaat , butyl 4 hydroxybenzoaat , ethyl 4 hydroxybenzoaat , fenyl 4 hydroxybenzoaat , isopropyl 4 hydroxybenzoaat , kalium 4 hydroxybenzoaat , methyl 4 hydroxybenzoaat , natrium 4 hydroxybenzoaat , propyl 4 hydroxybenzoaat .4 nitrosoor / Aotoluidine , 4 and 5 nitroorrAotoluidine , 2 and 3 nitro / ? aratoluidine , ortho , meta and / watoluidine , ortho , meta and / » aratoluidine hydrochloride , oriAo , meta and porotoluidine sulphate .
Het betrokken product is kaliumchloride (ook potas genoemd) dat in het algemeen als meststof in de landbouw wordt gebruikt, hetzij als zodanig- onvermengd of vermengd met andere meststoffen- hetzij na verwerking tot een samengestelde meststof, het zogenaamde NPK (stikstof, fosfor, kaliumThe product concerned is potassium chloride (potash, KCl) and is generally used as agricultural fertiliser, directly, blended with other fertilisers or after transformation into a complex fertiliser known as NPK (nitrogen, phosphorus, potassium
Tot deze onderverdeling behoren de onder de letters B en C van de Toelichting op post 31.05 van de Nomenclatuur van Brussel omschreven meststoffen , voor zover zij de drie vruchtbaarmakende zelfstandigheden stikstof , fosfor en kalium bevatten .Light-vessels , fire-floats , dredgers of all kinds , floating cranes , and other vessels the navigability of which is subsidiary to their main function ; floating docks ; floating or submersible drilling or production platforms
Een routine monitoring van kalium en creatinine maken deel uit van het normaal medisch onderzoek van deze patiënten (zie ‧ BijwerkingenRoutine monitoring of potassium and creatinine are part of normal medical practice for these patients (see ‧ Undesirable effects
Showing page 1. Found 331 sentences matching phrase "kalium".Found in 0.539 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.