pronunciation:  

Translations into English:

 • potassium       
  (Noun  ) (noun, adjv   ) []
   
  the chemical element
   
  scheikundig element met symbool K en atoomnummer 19
   
  A silvery-white metallic alkali metal element with the symbol K and atomic number 19, occurs principally as component of sea water and in several minerals like carnallite, polyhalite and sylvite. It is being used as fertilizer as either the chloride, sulfate or carbonate.
   
  Een zacht zilverwit alkalimetallisch element met het symbool K en atoomnummer 19, hoofdzakelijk voorkomend als bestanddeel van zeewater en in diverse mineralen zoals carnalliet, poluhaliet en sylviet. Het wordt gebruikt als kunstmest als chloride, sulfaat of carbonaat.

Other meanings:

 
potassium

Similar phrases in dictionary Dutch English. (2)

Kaliumpotassium
meststof met kaliumpotassium fertilizer; potassium fertiliser

    Show declension

Example sentences with "kalium", translation memory

add example
Degenen van de 50 verpleegkundigen ( m/v ) die onder de Rs of de V factor vielen bij de oorspronkelijke test , bleken in belangrijke mate gecorreleerd te zijn met de mate van aanpassing van verscheidene dagelijkse ritmen , waaronder lichaamstemperatuur , het kalium gehalte in de urine en subjectieve waarneming van ' alertheid ' en ' welzijn ' .The Rs and V scorers of the 50 nurses in the original trial were found to be significantly correlated with the level of adjustment of various circadian measures , including temperature , urinary potassium levels , and subjective ratings of ' alertness ' and ' well-being ' .
g oplossing bevat ‧ mg sorbitol E‧ en ‧ mg kalium, zie rubriekg of solution contains ‧ mg of sorbitol E‧ and ‧ mg potassium, see section
De kenmerken van de bodem en de ondergrond van de streek (veel kalium en humus) dragen ertoe bij dat de krent specifieke kwaliteiten bezit die andere krenten uit andere gebieden niet hebben, namelijk een hoog suiker- en wijnsteenzuurgehalteThe characteristics of the soil and the subsoil (high levels of humus and potassium) help give Stafida Ilias qualities that distinguish it from dried grapes produced in other regions, namely a high sugar and tartaric acid content
Het Comité volgde voor kalium en voor chloride hetzelfde principe ( zie bijlage I ) maar zag onvoldoende aanleiding om voor natrium van het internationaal aanvaarde cijfer van 2,6 meq ( 60 mg / 100 kcal ) af te wijken .The Committee has folLowed the same principle for potassium and chloride ( see Annex 1 ) , but considered that for sodium there was not sufficient justification for departing from the internationally accepted figure of 2.6 mEq ( 60 mg ) / 100 kcal .
Omdat in het dal van Antequera het water nauwelijks wordt afgevoerd, zijn in de loop der tijden door aanslibbing terreinen ontstaan van verschillende niveaus, met een grote hoeveelheid tertiaire afzettingen van onder meer rode klei uit het mioceen en het plioceen; daardoor zit er zeer veel kalium in de grond en wordt zeer veel vocht vastgehouden, wat resulteert in zeer gunstige omstandigheden voor de plantengroei in de boomgaard; meer dan ‧ % van het olijfbomenareaal hoeft niet te worden bevloeidWhat is more, because the surrounding area drains into the Antequera Depression, various different levels of river terrace have developed, all bearing large quantities of tertiary deposits, including Middle Pliocene red clay, which provide the olive trees with plentiful amounts of potassium and have high levels of moisture retention, promoting vegetation in the olive trees, which is useful given that more than ‧ % of the plantation land is not irrigated
Mierezuur en de ammonium-, calcium-, magnesium-, kalium-en natriumzouten daarvanFormic acid and its NH‧, Ca, Mg, K and Na salts
de vermelding van de nutriënten omvat zowel de voluit geschreven benaming als de benaming in chemische symbolen, bijvoorbeeld stikstof (N), fosfor (P), fosforpentoxide (P‧O‧), kalium (K), kaliumoxide (K‧O), calcium (Ca), calciumoxide (CaO), magnesium (Mg), magnesiumoxide (MgO), natrium (Na), natriumoxide (Na‧O), zwavel (S), zwaveltrioxide (SO‧), boor (B), koper (Cu), kobalt (Co), ijzer (Fe), mangaan (Mn), molybdeen (Mo) en zink (ZnNutrients shall be indicated both in words and by the appropriate chemical symbols, e.g. nitrogen (N), phosphorus (P), phosphorus pentoxide (P‧O‧), potassium (K), potassium oxide (K‧O), calcium (Ca), calcium oxide (CaO), magnesium (Mg), magnesium oxide (MgO), sodium (Na), sodium oxide (Na‧O), sulphur (S), sulphur trioxide (SO‧), boron (B), copper (Cu), cobalt (Co), iron (Fe), manganese (Mn), molybdenum (Mo), zinc (Zn
Uitgaande van de gegevens in hoofdstuk II kan voor een bedrijf of land bouwgebied worden berekend welke veebezetting vanuit het oogpunt van pro duktie optima al is , met stikstof als limiterende factor voor bouwland en kalium voor grasland .From the data in Chapter II , the optimum stocking rate from the produc tion point of view can be calculated for a farm or agricultural region , nitrogen being the limiting factor for arable land and potassium for grass land .
CPA ‧.‧.‧: Fosfinaten, fosfonaten, fosfaten, polyfosfaten en nitraten (andere dan die van kaliumCPA ‧.‧.‧: Phosphinates, phosphonates, phosphates, polyphosphates and nitrates (except of potassium
Over het gedrag van natrium en kalium valt aan de hand van het uit gevoerde onderzoek slechts weinig te zeggen .The tests carried out yielded little information about the behaviour of sodium and potassium .
Een selectief onkruidbestrijdingsmiddel , verpakt in metalen vaten , bestaande uit een waterige oplossing van Diquat ( 1,1 ' -Ethyleen-2,2 ' dipyridyliumdibromide ) welke kleine hoeveelheden anti-corrosiemiddelen op basis van kalium fosfaat en natriummolybdaat bevat .Selective weed-killer put up in metal barrels , consisting of an aqueous solution of diquat dibromide ( 9,10-dihydro-8a , 10a-diazoniaphenanthrene dibromide ) containing small quantities of a corrosion inhibitor with a basis of potassium phosphate and sodium molybdate .
Zij gebruiken potas als grondstof voor de productie van samengestelde meststoffen die over het algemeen uit drie verschillende bestanddelen bestaan: stikstof, fosfor en kalium (NPK-meststoffenFor them potash is a raw material for producing compound fertilisers that typically consist of three different nutrients: nitrogen, phosphorus and potassium (NPK-fertilisers
De systemische homeostase van kalium is nog niet volledig doorgrond .The systemic homoeostasis of potassium is understood imperfectly .
Dit kalium 40 is biologisch net zo werkzaam als caesium 137 . Het is een natuurlijke radioactieve stof die uit de bodem in de planten en daardoor in de levensmiddelen geraakt .I wanted at this point to make a brief comment on the adoption of the Single Act as it was presented at least to us , who form part of the Committee on the Environment , Public Health and Consumer Protection .
Kamer van Volksvertegenwoordigers USE rechtstreeks gekozen kamer ( 0421 ) kabinetswijziging MT 0437 politiek en openbare veiligheid UF wijziging van het ministerie BT1 politieke crisis BT2 politiek leven kalium MT BT1 BT2NT2 RT RT RT industrial robot industrial counterfeiting product qual ity product safety industrial model USE prototype ( 6411 ) industrial pollution MT 52 7 6 deterioration of the environment BT1 pollution - » industrial free zone MT 6806 industrial structures and policy UF enterprise zone UF industrial development area UF trade incentive area BT1 locat ion of industry BT2 industrial policy RT free zone RT growth point RT job creation RT tax exemption - »
Drie van de medewerkende communautaire producenten bleken het soortgelijke product binnen hetzelfde concern te verwerken tot stikstofhoudende mengmeststoffen of synthetische meststoffen die naast stikstof in water oplosbare fosfor en/of kalium, de andere primaire voedingselementen van kunstmeststoffen, bevattenThree of the cooperating Community industry producers were found to use the like product for further processing to blended or synthetic fertiliser products which are further downstream nitrogenous fertilisers containing, in addition to the nitrogen, water-soluble phosphorus, and/or water-soluble potassium, which are the other primary fertiliser nutrients
fosfor en kalium uitsluitend in de vorm van het oxide (P‧O‧, K‧O), ofphosphorus and potassium solely in the oxide form (P‧O‧, K‧O); or
De zuiverheidscriteria zijn van toepassing op het additief zonder natrium-, kalium- of calciumzouten van vetzuren; deze bestanddelen mogen echter tot ten hoogste ‧ % voorkomen (uitgedrukt als natriumoleaatPurity criteria apply to the additive free of sodium, potassium and calcium salts of fatty acids, however these substances may be present up to a maximum level of ‧ % (expressed as sodium oleate
kalium-L-pidolaatpotassium L-pidolate
CPA ‧.‧.‧: Meststoffen die de drie vruchtbaarmakende elementen stikstof, fosfor en kalium bevattenCPA ‧.‧.‧: Fertilisers containing three nutrients: nitrogen, phosphorus and potassium
Deze onderverdeling omvat uitsluitend 4 hydroxybenzoëzuur , alsmede zouten en esters daar van , b.v. : benzyl 4 hydroxybenzoaat , butyl 4 hydroxybenzoaat , ethyl 4 hydroxybenzoaat , fenyl 4 hydroxybenzoaat , isopropyl 4 hydroxybenzoaat , kalium 4 hydroxybenzoaat , methyl 4 hydroxybenzoaat , natrium 4 hydroxybenzoaat , propyl 4 hydroxybenzoaat .4 nitrosoor / Aotoluidine , 4 and 5 nitroorrAotoluidine , 2 and 3 nitro / ? aratoluidine , ortho , meta and / watoluidine , ortho , meta and / » aratoluidine hydrochloride , oriAo , meta and porotoluidine sulphate .
Positieve test op ribose, op organisch fosfaat en op kaliumPositive test for ribose, and for organic phosphate and for potassium
Tot deze onderverdeling behoren de onder de letters B en C van de Toelichting op post 31.05 van de Nomenclatuur van Brussel omschreven meststoffen , voor zover zij de drie vruchtbaarmakende zelfstandigheden stikstof , fosfor en kalium bevatten .Light-vessels , fire-floats , dredgers of all kinds , floating cranes , and other vessels the navigability of which is subsidiary to their main function ; floating docks ; floating or submersible drilling or production platforms
Erg veel kaliumLots and lots of potassium
voor calcium, in zoutzuur onoplosbare as, totaal fosfor, natrium, kalium en magnesiumfor calcium, ash insoluble in hydrochloric acid, total phosphorus, sodium, potassium and magnesium
Showing page 1. Found 331 sentences matching phrase "kalium".Found in 0.214 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.