Translations into English:

  • figs   

Example sentences with "figa (owoc)", translation memory

add example
*. kig *. kgeo *. seg|Wszystkie obsługiwane pliki (*. kig *. kgeo *. seg) *. kig|Dokumenty Kig (*. kig) *. kigz|Skompresowane Dokumenty Kig (*. kigz) *. kgeo|Dokumenty KGeo (*. kgeo) *. seg|Dokumenty KSeg (*. seg) *. fgeo|Dokumenty Dr. Geo (*. fgeo) *. fig *. FIG|Dokumenty Cabri (*. fig *. FIG*. kig *. kigz *. seg *. fgeo *. fig *. FIG|All Supported Files (*. kig *. kigz *. seg *. fgeo *. fig) *. kig|Kig Documents (*. kig) *. kigz|Compressed Kig Documents (*. kigz) *. kgeo|KGeo Documents (*. kgeo) *. seg|KSeg Documents (*. seg) *. fgeo|Dr. Geo Documents (*. fgeo) *. fig *. FIG|Cabri Documents (*. fig *. FIG
Należy zatem ustalić cenę skupu na rok gospodarczy ‧/‧ dla suszonych winogron na podstawie rozwoju cen światowych, a dla suszonych fig na podstawie ceny minimalnej ustanowionej w rozporządzeniu Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ lipca ‧ r. ustalającym, na rok gospodarczy ‧/‧, cenę minimalną wypłacaną producentom nieprzetworzonych suszonych fig oraz kwotę pomocy produkcyjnej dla suszonych figThe buying-in price should therefore be set for the ‧/‧ marketing year on the basis, for dried grapes, of the evolution in world prices and, for dried figs, of the minimum price laid down in Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ July ‧ setting, for the ‧/‧ marketing year, the minimum price to be paid to producers for unprocessed dried figs and the production aid for dried figs
Należy zatem ustalić cenę skupu na rok gospodarczy ‧/‧ dla suszonych winogron na podstawie rozwoju cen światowych, a dla suszonych fig na podstawie ceny minimalnej ustanowionej w rozporządzeniu Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ września ‧ r. ustalającym, na rok gospodarczy ‧/‧, cenę minimalną wypłacaną producentom nieprzetworzonych suszonych fig oraz kwotę pomocy produkcyjnej dla suszonych figThe buying-in price should therefore be set for the ‧/‧ marketing year on the basis, for dried grapes, of the evolution in world prices and, for dried figs, of the minimum price laid down in Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ September ‧ setting, for the ‧/‧ marketing year, the minimum price to be paid to producers for unprocessed dried figs and the production aid for dried figs
W związku z tym należy ustalić cenę skupu na rok gospodarczy ‧/‧ dla suszonych winogron na podstawie rozwoju cen światowych, a dla suszonych fig na podstawie ceny minimalnej ustanowionej w rozporządzeniu Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ września ‧ r. ustalającym, na rok gospodarczy ‧/‧, cenę minimalną wypłacaną producentom nieprzetworzonych suszonych fig oraz kwotę pomocy produkcyjnej dla suszonych figThe buying-in price should therefore be set for the ‧/‧ marketing year on the basis, for dried grapes, of the evolution in world prices and, for dried figs, of the minimum price laid down in Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ September ‧ setting the minimum price to be paid to producers for unprocessed dried figs and the production aid for dried figs for the ‧/‧ marketing year
Cena skupu powinna być ustalona na rok gospodarczy ‧ dla suszonych winogron na podstawie rozwoju cen światowych, a dla suszonych fig na podstawie ceny minimalnej ustanowionej w rozporządzeniu Komisji (WE) nr ‧ z ‧ sierpnia ‧, które ustala na rok gospodarczy ‧ cenę minimalną płaconą producentom za nieprzetworzone suszone figi oraz wysokość pomocy do produkcji suszonych fig [‧]The buying-in price should therefore be set for the ‧ marketing year on the basis, for dried grapes, of the evolution in world prices and, for dried figs, of the minimum price laid down in Commission Regulation (EC) No ‧ of ‧ August ‧ fixing, for the marketing year ‧, the minimum price to be paid to producers for unprocessed dried figs and the amount of production aid for dried figs
Należy zatem ustalić cenę skupu na rok gospodarczy ‧/‧ dla suszonych winogron na podstawie rozwoju cen światowych, a dla suszonych fig na podstawie ceny minimalnej ustanowionej w rozporządzeniu Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ sierpnia ‧ r. ustalającym, na rok gospodarczy ‧/‧, cenę minimalną wypłacaną producentom nieprzetworzonych suszonych fig oraz kwotę pomocy produkcyjnej dla suszonych figThe buying-in price should therefore be set for the ‧/‧ marketing year on the basis, for dried grapes, of the evolution in world prices and, for dried figs, of the minimum price laid down in Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ August ‧ setting, for the ‧/‧ marketing year, the minimum price to be paid to producers for unprocessed dried figs and the production aid for dried figs
Należy ustalić pomoc do składowania nieprzetworzonych rodzynek i suszonych fig z roku gospodarczego ‧/‧ i w tym celu należy wziąć pod uwagę przepisy art. ‧ rozporządzenia Komisji (WE) ‧/‧ z dnia ‧ lipca ‧ r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧ w odniesieniu do systemu przechowywania stosowanego do nieprzetworzonych rodzynek i suszonych fig oraz fakt, że pomoc do składowania jest obliczana na podstawie kosztów technicznych przechowywania i finansowanie ceny skupu wypłacanej za produktyThe storage aid for unprocessed dried grapes and unprocessed dried figs from the ‧/‧ marketing year should be fixed and, to that end, account should be taken of Article ‧ of Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ July ‧ laying down detailed rules for applying Council Regulation (EC) No ‧/‧ as regards the scheme for the storage of unprocessed dried grapes and unprocessed dried figs and of the fact that the storage aid is to be calculated on the basis of the technical cost of storage and of financing the buying-in price paid for the products
Uprawa, suszenie i przetwarzanie fig odmiany Dottato stanowi więc charakterystyczną dla rejonu miasta Cosenza tradycję, uznaną od wielu lat przez niektórych badaczy i kupców, którzy opisywali i cenili wyjątkowe cechy słynnych fig suszonych z tego regionu (Casella, ‧; PaganoThe growing and processing of Dottato figs and their use after drying is thus a specific and traditional custom of the Cosenza area, which has long been recognised in Italy by researchers and traders who have described and recognised the marked qualities of the famous Cosenza dried figs (Casella, ‧; Pagano
figi i suszone figi objęte kodem CN ‧ lubfigs and dried figs falling within CN code ‧ ‧ or
Należy ustalić pomoc do składowania nieprzetworzonych suszonych winogron i suszonych fig z roku gospodarczego ‧/‧ zgodnie z art. ‧ rozporządzenia Komisji nr ‧/‧ z dnia ‧ lipca ‧ r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧ w odniesieniu do systemu składowania nieprzetworzonych suszonych winogron oraz nieprzetworzonych suszonych figThe storage aid for unprocessed dried grapes and unprocessed dried figs from the ‧/‧ marketing year should be set in accordance with Article ‧ of Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ July ‧ laying down detailed rules for applying Council Regulation (EC) No ‧/‧ as regards the scheme for the storage of unprocessed dried grapes and unprocessed dried figs
skład ilościowy: maksymalnie ‧ fig suszonych ze skórką na jeden kilogram produktu, maksymalnie ‧ obranych fig na jeden kilogram produktusize: number of dried figs with skin no greater than ‧ per kg, number of fichi mondi no greater than ‧ per kg
Kryteria ustalania ceny, po której agencje składujące skupują nieprzetworzone suszone figi i nieprzetworzone suszone winogrona, zostały ustalone w art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, a warunki skupu i zarządzania produktami przez agencje składujące zostały ustanowione w rozporządzeniu Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ lipca ‧ r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧ w odniesieniu do systemu składowania nieprzetworzonych suszonych winogron oraz nieprzetworzonych suszonych figThe criteria for setting the price at which storage agencies buy in unprocessed dried figs and unprocessed dried grapes are laid down in Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ and the conditions on which the storage agencies buy in and manage the products are laid down in Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ July ‧ laying down detailed rules for applying Council Regulation (EC) No ‧/‧ as regards the scheme for the storage of unprocessed dried grapes and unprocessed dried figs
% według liczby albo wagi suszonych fig z wewnętrznymi albo zewnętrznymi uszkodzeniami z jakiegokolwiek powodu, z których nie więcej niż ‧ % fig jest uszkodzonych przez insekty% by number or weight of dried figs with internal or external damage from any cause, of which not more than ‧ % of figs damaged by insects
% według ilości albo wagi suszonych fig z wewnętrznymi albo zewnętrznymi uszkodzeniami z jakiegokolwiek powodu, z których nie więcej niż ‧ % fig jest uszkodzonych przez insekty% by number or weight of dried figs with internal or external damage from any cause, of which not more than ‧ % of figs damaged by insects
Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ września ‧ r. ustalające, na rok gospodarczy ‧/‧, cenę minimalną wypłacaną producentom nieprzetworzonych suszonych fig oraz kwotę pomocy produkcyjnej dla suszonych figCommission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ September ‧ fixing, for the marketing year ‧/‧, the minimum price to be paid to producers for unprocessed dried figs and the amount of production aid for dried figs
O ile wiadomo, świeże figi nie są zanieczyszczone aflatoksynami, w związku z czym jest właściwe wykluczenie świeżych fig z zakresu decyzji ‧/WEFresh figs are not known to be contaminated by aflatoxins and it is therefore appropriate to exclude fresh figs from the scope of Decision ‧/EC
Znak ten przedstawia stylizowany obraz trzech dojrzałych fig, który pozwala dostrzec stopniowe nabieranie koloru przez owoc w trakcie suszenia; figi te znajdują się na zielonej powierzchni symbolizującej łąkęThis depicts three stylised mature figs showing the typical progressive colouring of the fruit as it dries, on a green surface to evoke a field
ustalające, na rok gospodarczy ‧/‧, cenę minimalną wypłacaną producentom nieprzetworzonych suszonych fig oraz kwotę pomocy produkcyjnej dla suszonych figfixing, for the marketing year ‧/‧, the minimum price to be paid to producers for unprocessed dried figs and the amount of production aid for dried figs
ustalające na rok gospodarczy ‧/‧ cenę minimalną wypłacaną producentom nieprzetworzonych suszonych fig oraz kwotę pomocy produkcyjnej dla suszonych figsetting, for the ‧/‧ marketing year, the minimum price to be paid to producers for unprocessed dried figs and the production aid for dried figs
*. fig|Dokumenty XFig (*. fig*. fig|XFig Documents (*. fig
Kryteria ustalające cenę, po której agencje składujące skupują nieprzetworzone suszone figi i nieprzetworzone suszone winogrona zostały ustalone w art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧, a warunki, na jakich agencje składu nabywają i zarządzają produktami zostały ustanowione w rozporządzeniu Komisji (WE) nr ‧ z dnia ‧ lipca ‧ r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr ‧ w odniesieniu do systemu składowania nieprzetworzonych suszonych winogron oraz nieprzetworzonych suszonych fig [‧]The criteria for setting the price at which storage agencies buy in unprocessed dried figs and unprocessed dried grapes are laid down in Article ‧) of Regulation (EC) No ‧ and the conditions on which the storage agencies buy in and manage the products are laid down in Commission Regulation (EC) No ‧ of ‧ July ‧ laying down detailed rules for applying Council Regulation (EC) No ‧ as regards the scheme for the storage of unprocessed dried grapes and unprocessed dried figs
Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ lipca ‧ r. ustalające na rok gospodarczy ‧/‧ cenę minimalną wypłacaną producentom nieprzetworzonych suszonych fig oraz kwotę pomocy produkcyjnej dla suszonych figCommission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ July ‧ setting, for the ‧/‧ marketing year, the minimum price to be paid to producers for unprocessed dried figs and the production aid for dried figs
Showing page 1. Found 385 sentences matching phrase "figa (owoc)".Found in 0.544 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.