Translations into English:

  • figs   

Example sentences with "figa (owoc)", translation memory

add example
*. kig *. kgeo *. seg|Wszystkie obsługiwane pliki (*. kig *. kgeo *. seg) *. kig|Dokumenty Kig (*. kig) *. kigz|Skompresowane Dokumenty Kig (*. kigz) *. kgeo|Dokumenty KGeo (*. kgeo) *. seg|Dokumenty KSeg (*. seg) *. fgeo|Dokumenty Dr. Geo (*. fgeo) *. fig *. FIG|Dokumenty Cabri (*. fig *. FIG*. kig *. kigz *. seg *. fgeo *. fig *. FIG|All Supported Files (*. kig *. kigz *. seg *. fgeo *. fig) *. kig|Kig Documents (*. kig) *. kigz|Compressed Kig Documents (*. kigz) *. kgeo|KGeo Documents (*. kgeo) *. seg|KSeg Documents (*. seg) *. fgeo|Dr. Geo Documents (*. fgeo) *. fig *. FIG|Cabri Documents (*. fig *. FIG
W związku z tym należy ustalić cenę skupu na rok gospodarczy ‧/‧ dla suszonych winogron na podstawie rozwoju cen światowych, a dla suszonych fig na podstawie ceny minimalnej ustanowionej w rozporządzeniu Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ września ‧ r. ustalającym, na rok gospodarczy ‧/‧, cenę minimalną wypłacaną producentom nieprzetworzonych suszonych fig oraz kwotę pomocy produkcyjnej dla suszonych figThe buying-in price should therefore be set for the ‧/‧ marketing year on the basis, for dried grapes, of the evolution in world prices and, for dried figs, of the minimum price laid down in Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ September ‧ setting the minimum price to be paid to producers for unprocessed dried figs and the production aid for dried figs for the ‧/‧ marketing year
Cena skupu powinna być ustalona na rok gospodarczy ‧ dla suszonych winogron na podstawie rozwoju cen światowych, a dla suszonych fig na podstawie ceny minimalnej ustanowionej w rozporządzeniu Komisji (WE) nr ‧ z ‧ sierpnia ‧, które ustala na rok gospodarczy ‧ cenę minimalną płaconą producentom za nieprzetworzone suszone figi oraz wysokość pomocy do produkcji suszonych fig [‧]The buying-in price should therefore be set for the ‧ marketing year on the basis, for dried grapes, of the evolution in world prices and, for dried figs, of the minimum price laid down in Commission Regulation (EC) No ‧ of ‧ August ‧ fixing, for the marketing year ‧, the minimum price to be paid to producers for unprocessed dried figs and the amount of production aid for dried figs
Należy zatem ustalić cenę skupu na rok gospodarczy ‧/‧ dla suszonych winogron na podstawie rozwoju cen światowych, a dla suszonych fig na podstawie ceny minimalnej ustanowionej w rozporządzeniu Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ lipca ‧ r. ustalającym, na rok gospodarczy ‧/‧, cenę minimalną wypłacaną producentom nieprzetworzonych suszonych fig oraz kwotę pomocy produkcyjnej dla suszonych figThe buying-in price should therefore be set for the ‧/‧ marketing year on the basis, for dried grapes, of the evolution in world prices and, for dried figs, of the minimum price laid down in Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ July ‧ setting, for the ‧/‧ marketing year, the minimum price to be paid to producers for unprocessed dried figs and the production aid for dried figs
Należy zatem ustalić cenę skupu na rok gospodarczy ‧/‧ dla suszonych winogron na podstawie rozwoju cen światowych, a dla suszonych fig na podstawie ceny minimalnej ustanowionej w rozporządzeniu Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ września ‧ r. ustalającym, na rok gospodarczy ‧/‧, cenę minimalną wypłacaną producentom nieprzetworzonych suszonych fig oraz kwotę pomocy produkcyjnej dla suszonych figThe buying-in price should therefore be set for the ‧/‧ marketing year on the basis, for dried grapes, of the evolution in world prices and, for dried figs, of the minimum price laid down in Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ September ‧ setting, for the ‧/‧ marketing year, the minimum price to be paid to producers for unprocessed dried figs and the production aid for dried figs
Należy zatem ustalić cenę skupu na rok gospodarczy ‧/‧ dla suszonych winogron na podstawie rozwoju cen światowych, a dla suszonych fig na podstawie ceny minimalnej ustanowionej w rozporządzeniu Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ sierpnia ‧ r. ustalającym, na rok gospodarczy ‧/‧, cenę minimalną wypłacaną producentom nieprzetworzonych suszonych fig oraz kwotę pomocy produkcyjnej dla suszonych figThe buying-in price should therefore be set for the ‧/‧ marketing year on the basis, for dried grapes, of the evolution in world prices and, for dried figs, of the minimum price laid down in Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ August ‧ setting, for the ‧/‧ marketing year, the minimum price to be paid to producers for unprocessed dried figs and the production aid for dried figs
Należy ustalić pomoc do składowania nieprzetworzonych suszonych winogron i suszonych fig z roku gospodarczego ‧/‧ zgodnie z art. ‧ rozporządzenia Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ lipca ‧ r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧ w odniesieniu do systemu składowania nieprzetworzonych suszonych winogron oraz nieprzetworzonych suszonych figThe storage aid for unprocessed dried grapes and unprocessed dried figs from the ‧/‧ marketing year should be set in accordance with Article ‧ of Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ July ‧ laying down detailed rules for applying Council Regulation (EC) No ‧/‧ as regards the scheme for the storage of unprocessed dried grapes and unprocessed dried figs
Kryteria ustalające cenę, po której agencje składujące skupują nieprzetworzone suszone figi i nieprzetworzone suszone winogrona zostały ustalone w art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧, a warunki, na jakich agencje składu nabywają i zarządzają produktami zostały ustanowione w rozporządzeniu Komisji (WE) nr ‧ z dnia ‧ lipca ‧ r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr ‧ w odniesieniu do systemu składowania nieprzetworzonych suszonych winogron oraz nieprzetworzonych suszonych fig [‧]The criteria for setting the price at which storage agencies buy in unprocessed dried figs and unprocessed dried grapes are laid down in Article ‧) of Regulation (EC) No ‧ and the conditions on which the storage agencies buy in and manage the products are laid down in Commission Regulation (EC) No ‧ of ‧ July ‧ laying down detailed rules for applying Council Regulation (EC) No ‧ as regards the scheme for the storage of unprocessed dried grapes and unprocessed dried figs
Kryteria ustalania ceny, po której agencje składujące skupują nieprzetworzone suszone figi i nieprzetworzone suszone winogrona, zostały ustalone w art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, a warunki skupu i zarządzania produktami przez agencje składujące zostały ustanowione w rozporządzeniu Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ lipca ‧ r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧ w odniesieniu do systemu składowania nieprzetworzonych suszonych winogron oraz nieprzetworzonych suszonych figThe criteria for setting the price at which storage agencies buy in unprocessed dried figs and unprocessed dried grapes are laid down in Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ and the conditions on which the storage agencies buy in and manage the products are laid down in Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ July ‧ laying down detailed rules for applying Council Regulation (EC) No ‧/‧ as regards the scheme for the storage of unprocessed dried grapes and unprocessed dried figs
Uprawa, suszenie i przetwarzanie fig odmiany Dottato stanowi więc charakterystyczną dla rejonu miasta Cosenza tradycję, uznaną od wielu lat przez niektórych badaczy i kupców, którzy opisywali i cenili wyjątkowe cechy słynnych fig suszonych z tego regionu (Casella, ‧; PaganoThe growing and processing of Dottato figs and their use after drying is thus a specific and traditional custom of the Cosenza area, which has long been recognised in Italy by researchers and traders who have described and recognised the marked qualities of the famous Cosenza dried figs (Casella, ‧; Pagano
suszone figi: suszone figi, włączając figową pastę, na które w odpowiedni sposób działano lub przetworzono oraz są zapakowane w odpowiednie opakowania, oznaczone kodem CN ex ‧ ‧ oraz gotowe do spożycia przez ludzidried figs: dried figs, including fig paste, which have been suitably treated or processed and are packed in appropriate containers, covered by CN code ex‧ and ready to be offered for human consumption
ustalające na rok gospodarczy ‧/‧ cenę minimalną wypłacaną producentom nieprzetworzonych suszonych fig oraz kwotę pomocy produkcyjnej dla suszonych figsetting, for the ‧/‧ marketing year, the minimum price to be paid to producers for unprocessed dried figs and the production aid for dried figs
Decyzja Komisji ‧/‧/WE z dnia ‧ lutego ‧ r. nakładająca specjalne warunki przywozu fig, orzechów laskowych i pistacji oraz niektórych produktów pochodnych lub wysłanych z Turcji ustanawia specjalne warunki przywozu fig, orzechów laskowych i pistacji oraz niektórych produktów pochodnych pochodzących lub wysyłanych z TurcjiCommission Decision ‧/‧/EC of ‧ February ‧ imposing special conditions on the import of figs, hazelnuts and pistachios and certain products derived thereof originating in or consigned from Turkey, lays down special conditions on the import of figs, hazelnuts and pistachios and certain products derived thereof originating in or consigned from Turkey
Przez te trzy do siedmiu dni (czas trwania zależy od oceny miejscowych robotników, którzy na podstawie swojego doświadczenia decydują o jego długości) ocenia się różne aspekty suszących się fig: przeprowadza się ocenę sensoryczną stopnia dojrzałości i jej jednorodności, ocenę stanu sanitarnego, a także cech organoleptycznych i estetycznych, aby uzyskać produkt końcowy odpowiedni do konsumpcji i do późniejszego przetwarzania (na przykład w ciągu pierwszych dni figi muszą być kilkakrotnie obrócone ręcznie, aby zapewnić jednorodne wysuszenie; usuwa się owoce bez ogonka lub noszące ślady spalenia słońcem itdOver the ‧-‧ days (the period depends on the local grower's past experience and assessment) a great deal of attention is paid to the drying figs: sensory assessment of the degree and uniformity of ripening, health status and organolepetic and aesthetic qualities, in order to arrive at a final product that is suitable for consumption and subsequent processing (for example, in the first few days the figs must be turned by hand at least twice a day to allow uniform drying; figs without stalks, those with marks from burning by the sun and so on are discarded
Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧ z dnia ‧ sierpnia ‧ r. ustalające, na rok gospodarczy ‧, cenę minimalną, która ma być wypłacona na rzecz producentów za nieprzetworzone suszone figi oraz kwotę pomocy produkcyjnej za suszone figiCommission Regulation (EC) No ‧ of ‧ August ‧ fixing, for the marketing year ‧, the minimum price to be paid to producers for unprocessed dried figs and the amount of production aid for dried figs
O ile wiadomo, świeże figi nie są zanieczyszczone aflatoksynami, w związku z czym jest właściwe wykluczenie świeżych fig z zakresu decyzji ‧/WEFresh figs are not known to be contaminated by aflatoxins and it is therefore appropriate to exclude fresh figs from the scope of Decision ‧/EC
Należy ustalić pomoc do składowania nieprzetworzonych rodzynek i suszonych fig z roku gospodarczego ‧/‧ i w tym celu należy wziąć pod uwagę przepisy art. ‧ rozporządzenia Komisji (WE) ‧/‧ z dnia ‧ lipca ‧ r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧ w odniesieniu do systemu przechowywania stosowanego do nieprzetworzonych rodzynek i suszonych fig oraz fakt, że pomoc do składowania jest obliczana na podstawie kosztów technicznych przechowywania i finansowanie ceny skupu wypłacanej za produktyThe storage aid for unprocessed dried grapes and unprocessed dried figs from the ‧/‧ marketing year should be fixed and, to that end, account should be taken of Article ‧ of Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ July ‧ laying down detailed rules for applying Council Regulation (EC) No ‧/‧ as regards the scheme for the storage of unprocessed dried grapes and unprocessed dried figs and of the fact that the storage aid is to be calculated on the basis of the technical cost of storage and of financing the buying-in price paid for the products
Znak ten przedstawia stylizowany obraz trzech dojrzałych fig, który pozwala dostrzec stopniowe nabieranie koloru przez owoc w trakcie suszenia; figi te znajdują się na zielonej powierzchni symbolizującej łąkęThis depicts three stylised mature figs showing the typical progressive colouring of the fruit as it dries, on a green surface to evoke a field
Minimalna cena wypłacana producentom za nieprzetworzone suszone figi oraz pomoc produkcyjna w odniesieniu do suszonych fig jest ustalona dla produktów odpowiadających cechom charakterystycznym ustanowionym w załączniku ‧ i ‧ odpowiednio oraz w odniesieniu do małych odmian owoców mieścić się powinno ‧ owoców na kilogram oraz w odniesieniu do innych odmian ‧ owoców na kilogramThe minium price payable to the producer for unprocessed dried figs and the production aid for dried figs shall be fixed for the products corresponding to the characteristics laid down in Annexes ‧ and ‧ respectively and between ‧ and ‧ fruits per kilogram in size for small-fruit varieties and between ‧ and ‧ fruits per kilogram in size for other varieties
Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ lipca ‧ r. ustalające na rok gospodarczy ‧/‧ cenę minimalną wypłacaną producentom nieprzetworzonych suszonych fig oraz kwotę pomocy produkcyjnej dla suszonych figCommission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ July ‧ setting, for the ‧/‧ marketing year, the minimum price to be paid to producers for unprocessed dried figs and the production aid for dried figs
w celu zapewnienia zgodności z tymi przepisami należy zdefiniować minimalne cechy charakterystyczne nieprzetworzonych suszonych fig nabywanych przez przetwórców oraz suszonych fig kwalifikujących się do pomocywhereas, to ensure compliance with these provisions, the minium characteristics required of unprocessed dried figs purchased by processors and dried figs qualifying for aid should be defined
Dzięki takim warunkom klimatycznym niemal cały proces suszenia fig może odbywać się, gdy owoce są jeszcze na drzewie, co przyczynia się do uzyskania lepszej jakości w porównaniu z innymi figami otrzymywanymi z tej samej odmiany lub z podobnych odmian uprawianych w innych obszarach geograficznychThese climatic conditions mean that the figs dry almost completely on the branch, making them of higher quality than dried figs obtained from the same variety or similar varieties grown in other geographical areas
Showing page 1. Found 385 sentences matching phrase "figa (owoc)".Found in 0.239 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.