Translations into English:

  • symbiosis   
    (noun   )

Similar phrases in dictionary Thai English. (71)

การขยายพันธุ์พืชแบบไม่อาศัยเพศvegetative propagation
การปรับปรุงที่อยู่อาศัยhabitat improvement
การพึ่งตัวเองself help
การพึ่งพาอาศัยcommensalism
การพึ่งพาอาศัยกันdependence
การวิเคราะห์โดยอาศัยสเปกตรัมspectroscopy; spectral analysis
การสืบพันธุ์โดยไม่อาศัยเพศ (การขยายพันธุ์)asexual reproduction (propagation)
การให้น้ําแบบอาศัยการหมุนของแกนcentre pivot irrigation
การอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ซอฟต์แวร์แก่ลูกค้าเชิงพานิชย์Software Licensing Commerce Client
การอักเสบของพาเรงไคมาของปอดpneumonia; pneumonitis
ของเสียจากบ้านพักอาศัยdomestic wastes; household wastes
ความต้องการที่อยู่อาศัยhousing needs
ความต้านทานของผู้ถูกอาศัยต่อโรคhost resistance to diseases
ความต้านทานของผู้ถูกอาศัยต่อศัตรูพืชหรือสัตว์host resistance to pests
ความสัมพันธ์ของเชื้อสาเหตุและผู้ถูกอาศัยhost pathogen relations
ความสัมพันธ์ระหว่างปรสิตและผู้ถูกอาศัยhost parasite relations
จุลชีพที่อาศัยในมูลสัตว์faecal flora
จุลชีพที่อาศัยในลําไส้intestinal flora
จุลินทรีย์ที่อาศัยในลําไส้intestinal microorganisms
ฉัตรชัย เปล่งพานิชChatchai Plengpanich
ตัวระบุสื่อพกพาportable media identifier
ที่อยู่อาศัยdwellings; dwelling; habitation; domicile; housing; abode; residence; habitat
ที่อยู่อาศัยในชนบทrural housing
ที่อยู่อาศัยในฟาร์มfarm dwellings
ปฏิสัมพันธ์ของเชื้อสาเหตุและผู้ถูกอาศัยhost pathogen interaction
ปลาที่อาศัยระหว่างน้ําเค็มและน้ําจืดanadromous fishes
ปลาโอพาชjerusalem haddock; opah
ผู้ถูกอาศัยhosts
พา
พาดานpadan
พาตูลินpatulin
พาโนสPanose
พารัลแลกซ์parallax
พาริตี้parity
พาริตี้บิตparity bit
พาเรงไคมาparenchyma
พาเรนไคมาparenchyma
พาวเวอร์ดอลส์POWER DoLLS: Detachment of Limited Line Services
พาวเวอร์พัฟฟ์เกิลส์The Powerpuff Girls
พาวเวอร์เรนเจอร์ ไดโนธันเดอร์Power Rangers: Dino Thunder
พาวเวอร์เรนเจอร์ เทอร์โบPower Rangers: Turbo
พาวเวอร์เรนเจอร์ ไทม์ฟอร์ซPower Rangers: Time Force
พาวเวอร์เรนเจอร์ นินจาสตอร์มPower Rangers: Ninja Storm
พาวเวอร์เรนเจอร์ มิสติกฟอร์ซPower Rangers: Mystic Force
พาวเวอร์เรนเจอร์ ไลท์ สปีด เรสคิวPower Rangers: Lightspeed Rescue
พาวเวอร์เรนเจอร์ ออปเปรชั่น โอเวอร์ไดร์ฟPower Rangers: Operation Overdrive
พาวเวอร์เรนเจอร์ อิน สเปซPower Rangers in Space; Power Rangers Lost Galaxy
พาวเวอร์เรนเจอร์ SPDPower Rangers: S.P.D.
พืชอาศัยepiphyte; host plants
พืชอาศัยสลับalternative hosts
พืชอิงอาศัยepiphytes
พื้นที่ไร้มนุษย์อาศัยwilderness
ภาพแบบพาโนรามาpanorama
ภาวะขาดภูมิคุ้มกันภายหลังacquired immunodeficiency
ภาวะแคลเซียมในเลือดสูงhypercalcaemia; hypercalcemia
ภาวะเจริญพันธุ์fertility
ภาวะที่มีคีโทนบอดีในเลือดเพิ่มสูงขึ้นketonaemia
ภาวะโภชนาการnutritional state; nutrient status; nutritional status
ภาวะเลือดออกในปัสสาวะhaemoglobinuria
ภาวะหายใจลําบากdyspnoea
ภาวะเอกฐานsingularity
ภาษาพาชตูPashto language
ภาษาพาเซนด์Pazend
ยาทริปพาโนซิดอลtrypanocidal drugs
ยูโรพาEuropa
ระบบของเชื้อสาเหตุและผู้ถูกอาศัยhost pathogen systems
ลูกบาศก์พกพาPocket Cube
สิ่งมีชีวิตแบบพึ่งพาsymbionts
สินจัย เปล่งพานิชSinjai Plengpanich
อาศัยinhabit; live; reside; dwell; settle; bide; abide; stay
อาศัยอยู่tenant; populate; bide; live; dwell; lodge

Example sentences with "ภาวะพึ่งพาอาศัยกัน", translation memory

add example
ปุ่ม Win ถูกกดค้าง และขณะนี้อยู่ในภาวะใช้งานสําหรับการกดแป้นหลังจากนี้ ทั้งหมดThe Win key has been locked and is now active for all of the following keypresses
โหลดภาพไปยังพาเนลด้านขวา เมื่อมีการเลือกรายการในแถบภาพตัวอย่างSelecting a thumbbar item loads image to the right panel
ขณะนี้ปุ่ม Shift อยู่ในภาวะใช้งานThe Shift key is now active
ขณะนี้ปุ่ม Alt อยู่ในภาวะใช้งานThe Alt key is now active
จัดเรียงพาเนลอยู่กึ่งกลางAlign panel to center
หาวิทยุมาให้ได้.. แล้วพาเสนารักษ์มาด้วยGet us a radio and a corpsman up here
ขณะนี้ปุ่ม Control อยู่ในภาวะใช้งานThe Control key is now active
ปฏิกิริยาอย่างต่อเนื่องเป็นลูกโซ่โดยอาศัยเอ็นไซม์ DNA polymerase ในการทําปฏิกิริยาPolymerase chain reaction
ปราศจากสิ่งมีชีวิตอื่นๆ อาศัยอยู่Free from other living organisms
ปุ่ม Super ถูกกดค้าง และขณะนี้อยู่ในภาวะใช้งานสําหรับการกดแป้นหลังจากนี้ทั้งหมดThe Super key has been locked and is now active for all of the following keypresses
ความหลากหลายทางพันธุกรรมในถิ่นหรือเขตที่อยู่อาศัยของพืชหรือสัตว์In habitat or site
โอ้ะ ผม' เมกันมาเอง!พาผมทัวร์เมืองด้วยน้ะ!Looking to see the town
พืชที่อาศัยและดูดอาหารจากพืชอื่นซึ่งเป็นที่อาศัยนั้นParasitic higher or vascular plants
ขณะนี้ปุ่ม Alt Graph อยู่ในภาวะไม่ได้ใช้งานThe Alt Graph key is now inactive
ขณะนี้ปุ่ม Alt อยู่ในภาวะไม่ได้ใช้งานThe Alt key is now inactive
คุณสามารถเลือกสิ่งที่จะกระทําได้ เมื่อคุณคลิกเมาส์ปุ่มกลางบนพื้นที่ทํางาน: ไม่มีการกระทํา: เมนูรายการหน้าต่าง: เมนูที่แสดงรายการหน้าต่าง ที่อยู่บนพื้นที่ทํางานเสมือนทั้งหมดจะผุดขึ้นมา คุณสามารถคลิกบนชื่อพื้นที่ทํางาน เพื่อสลับการทํางานไปยังพื้นที่ทํางานนั้น หรือบนชื่อหน้าต่างเพื่อย้ายการโฟกัสไปยังหน้าต่างนั้น โดยสลับพื้นที่ทํางานด้วยหากจําเป็น และเรียกคืนสถานะหน้าต่างหากมันถูกซ่อนอยู่ หน้าต่างที่ถูกซ่อน หรือย่อเล็กสุดอยู่จะแสดงด้วยชื่อที่อยู่ในวงเล็บ เมนูของพื้นที่ทํางาน: เมนูป๊อบอัปของพื้นที่ทํางานจะผุดขึ้นมา ซึ่งใช้เลือกปรับแต่งการแสดงผลได้, ล็อคหน้าจอได้ และใช้ล็อกเอาท์ออกจาก KDE ได้ เมนูโปรแกรม: เมนู " K " จะผุดขึ้นมา นี่อาจจะมีประโยชน์ สําหรับการเข้าถึงโปรแกรมอย่างรวดเร็ว ถ้าคุณชอบที่จะซ่อนแถบพาเนลเอาไว้ให้พ้นสายตาYou can choose what happens when you click on the desktop using your pointing device 's middle button: No action Window list menu: a menu showing all windows on all virtual desktops pops up. You can click on the desktop name to switch to that desktop, or on a window name to shift focus to that window, switching desktops if necessary, and restoring the window if it is hidden. Hidden or minimized windows are represented with their names in parentheses. Desktop menu: a context menu for the desktop pops up. Among other things, this menu has options for configuring the display, locking the screen, and logging out of KDE. Application menu: the " K " menu pops up. This might be useful for quickly accessing applications if you like to keep the panel hidden from view
เขาพาป้าไปเที่ยวชายหาด วันอาทิตย์He took me to the beach one Sunday
ไม่สามารถตรวจสอบที่อยู่ URL ที่เลือกได้ เนื่องจากมันมีส่วนรหัสผ่าน กําลังส่งที่อยู่ URL นี้ไปยัง % ‧ และจะทําให้ความปลอดภัยของ % ‧ อยู่ในภาวะเสี่ยงThe selected URL cannot be verified because it contains a password. Sending this URL to %‧ would put the security of %‧ at risk
ขณะนี้ปุ่ม Num Lock อยู่ในภาวะไม่ได้ใช้งานThe Num Lock key is now inactive
ปุ่ม Shift ถูกกดค้าง และขณะนี้อยู่ในภาวะใช้งานสําหรับการกดแป้นหลังจากนี้ทั้งหมดThe Shift key has been locked and is now active for all of the following keypresses
ขณะนี้ปุ่ม Caps Lock อยู่ในภาวะไม่ได้ใช้งานThe Caps Lock key is now inactive
โหลดภาพไปยังพาเนลด้านขวา เมื่อมีการเลือกรายการในแถบภาพตัวอย่างSet this option to automatically load an image into the right panel when the corresponding item is selected on the thumbbar
แสดงแถบพาเนลนําทางที่หลัก ๆShow Places Navigation Panel
ปุ่ม Control ถูกล็อค และขณะนี้อยู่ในภาวะใช้งานสําหรับการกดแป้นหลังจากนี้ทั้งหมดThe Control key has been locked and is now active for all of the following keypresses
เครื่องพิมพ์ เครื่องมือจัดการการพิมพ์บน KDE เป็นส่วนหนึ่งของ KDEPrint ซึ่งทําหน้าที่เป็นส่วนติดต่อกับระบบการพิมพ์จริงที่อยู่บนระบบปฏิบัติการ (OS) ของคุณอีกที แม้ว่ามันจะไม่ได้ทําการเพิ่มฟังก์ชันส่วนขยายของมันไปยังระบบการพิมพ์ก็ตาม แต่ KDEPrint ก็ต้องอาศัยฟังก์ชันเหล่านี้ในการทํางาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพักข้อมูล และการกรองการพิมพ์ จะทํางานสําเร็จได้ด้วยระบบการพิมพ์ของคุณ หรืองานดูแลระบบ (การเพิ่มหรือแก้ไขเครื่องพิมพ์, ตั้งค่าสิทธิ์การเข้าใช้ เป็นต้น) คุณสมบัติการพิมพ์ที่ KDEPrint จะสนับสนุนนั้น โดยมากจะขึ้นอยู่กับระบบการพิมพ์ที่คุณเลือก สําหรับการพิมพ์ในรูปแบบที่ทันสมัยที่ดีที่สุดนั้น ทางกลุ่มผู้พัฒนาระบบการพิมพ์ของ KDE ขอแนะนําให้คุณเลือกใช้ระบบการพิมพ์ CUPSNAME OF TRANSLATORSPrinters The KDE printing manager is part of KDEPrint which is the interface to the real print subsystem of your Operating System (OS). Although it does add some additional functionality of its own to those subsystems, KDEPrint depends on them for its functionality. Spooling and filtering tasks, especially, are still done by your print subsystem, or the administrative tasks (adding or modifying printers, setting access rights, etc.) What print features KDEPrint supports is therefore heavily dependent on your chosen print subsystem. For the best support in modern printing, the KDE Printing Team recommends a CUPS based printing system
Showing page 1. Found 80 sentences matching phrase "ภาวะพึ่งพาอาศัยกัน".Found in 4.898 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.