Translations into English:

  • vehicle tax   

Similar phrases in dictionary Croatian English. (1)

Example sentences with "porez na vozila", translation memory

add example
hr Turska vlada je odobrila povećanje posebnog poreza na potrošnju nametnutog za niz proizvoda uključujući motorna vozila, mobilne telefone, duhan i alkohol
en The Turkish government approved a hike in the Special Consumption Tax imposed on a variety of products, including motor vehicles, cellular phones, tobacco and alcohol
hr Također u poslovnim vijestima ovog tjedna: Turska dobila ‧ milijuna eura zajma od Svjetske banke, a Crna Gora ovog ljeta uvodi eko- porez na strana vozila
en Also in business this week: Turkey receives a $ ‧ m loan from the World Bank, and Montenegro introduces an eco-tax on incoming foreign vehicles this summer
hr S druge strane, luksuzna se vozila često registriraju u Njemačkoj ili Austriji, što njihovim vlasnicima omogućuje da izbjegnu plaćanje poreza na takva vozila
en Luxury cars, meanwhile, are often registered in Germany or Austria, allowing their owners to avoid paying taxes on them
hr Pri uvozu osobnih automobila , motocikala i plovila , uz ispunjenje gornjih uvjeta , uz oslobođenje od plaćanja carine i PDV- a , za odnosna prometna sredstva nije potrebno provoditi tzv . homologaciju , ali se oslobođenje ne odnosi na poseban porez , te se isti ( tzv . trošarina ) uvijek obračunava i plaća sukladno odgovarajućim odredbama Zakona o posebnim porezima na osobne automobile , ostala motorna vozila , plovila i zrakoplove ( NN , br . 139/ 97- 95/ 04 ) .
en At import of the personal cars , motorbikes and floating vessels , with fulfilment of the above mentioned conditions , along with exemption from customs duties and VAT , for the concerned transportation vehicles is not necessary to perform the so called homologation but the exemption does not pertain to the special tax , this tax ( so called excise ) is always calculated and paid in accordance with the regulations of the Excise duties for personal cars , other motor vehicles and airplanes Act ( Official Gazette number 139/ 97 -95/ 04 ) .
hr Vlada također očekuje kako će ‧ do ‧ posto " nedostajućih " sredstava biti ostvareno kroz smanjenje plaća djelatnika u državnoj službi i umirovljenjem djelatnika, kao i kroz poreze na nekretnine, benzin, vozila velike kubikaže i ostalu luksuznu robu
en It is also expected that ‧ % to ‧ % of the " missing " funding can be gained through cuts in state workers ' wages and retirements, as well as from real estate, gas, cigarette, large vehicles and other luxury goods taxes
hr Bugarske vlasti navode kako su brojna takva vozila registrirana izvan države kako bi njihovi vlasnici izbjegli plaćanje poreza. [ AFP File Photo ]
en Bulgarian authorities say many such cars are registered outside the country, so owners can avoid taxes. [ AFP File Photo ]
hr Tako vozači za ceste plaćaju samo onoliko koliko su ih rabili , a nestaje potreba za paušalnim naplaćivanjem naknada za ceste putem poreza , nameta za gorivo i naknade za registraciju vozila , kao što je to u Hrvatskoj .
en In that way drivers on the road will only pay as much as they have used , and there will be no more need to collect the fees through taxes , excise tax on fuel and fees paid when registering a vehicle , as is the case in Croatia .
hr Još uvijek je nejasno kolika je šteta počinjena, od same prijevare pa do utjecaja na vozila i životni okoliš
en Still unclear is how much damage has been done, ranging from the fraud itself to the impact on vehicles and the environment
hr Na ovako izvedenu generalnu reparaturu motora vlasnik vozila dobiva JAMSTVO JEDNU GODINU ili prijeđenih 10. 000 km .
en Such a general engine repair includes a ONE-YEAR GUARANTEE or 10,000 km DRIVE GUARANTEE .
hr Prema izmijenjenom zakonu, vlasnici vozila starijih od ‧ godina moraju svakih šest mjeseci voziti automobile na tehnički pregled koji košta ‧ eura
en Under the amended law, owners of vehicles more than ‧ years old must have them checked every six months, at a cost of ‧ euros
hr Taxi Cammeo u svojoj ponudi ima preko 41 redom kvalitetnih i pouzdanih novih vozila ; Škoda Superb , Škoda Octavia , Citroen C5 , Opel Zafira , Opel Vivaro i Renault Traffic koji su Vama , našim klijentima , od 0- 24 uvijek na raspolaganju .
en Taxi Cammeo fleet comprises over 41 reliable new vehicles of high quality ; Š koda Superb , Š koda Octavia , Citroen C5 , Opel ( Vauxhall ) Zafira , Opel ( Vauxhall ) Vivaro and Renault Traffic are at our customers’ service 24 hours a day .
hr Gotovo ‧ posto vozila na makedonskim cestama koristi tzv. Super ‧ benzin, koji sadrži ‧ g olova po litri
en Nearly ‧ per cent of vehicles on the roads in Macedonia use so-called Super ‧ gasoline, which contains ‧ g of lead per litre
hr Mi smo ‧ prosinca uputili dodatnih ‧ pripadnika ‧ teretnih vozila, tri ambulantna vozila iz Kosovskog zdravstvenog saveza i dva ambulantna vozila KSS- a kako bi radili na preuzimanju i raspodjeli pomoći na terenu ", potvrdio je Shala
en On December ‧ th, we sent ‧ additional forces ‧ lorries with troops, three ambulances from the Kosovo Health Federation and two [ KSF ] ambulances to work on taking and distributing aid in the field, " Shala confirmed
hr Kompjuterski procesor obrađuje podatke iz prijemnika i na temelju položaja satelita od ređuje položaj vozila , njegovu putanju i brzinu kretanja .
en The computer processor processes data from the receiver and determines the position of the vehicle , its direction and speed , based on the position of the satellite .
hr Razmislite - kad ste zadnji put vozili na autocesti s olovkom u ruci , da bi mogli zapisati telefon iz radio reklamama ?
en Think – when was the last time you were driving along a motorway with a pen in your hand , in order to write down a phone number you heard on the radio ?
hr Paljenje vatre i pranje motornih vozila nije dozvoljeno na prostoru kampirališta .
en It is not allowed to light fires and wash motor vehicles at the camp site .
hr Rekli su da su trgovci nekretninama, ali tablice na autu su bile one državnih vozila
en They said they were property developers, but their plate was from a government vehicle
hr Sažetak : U radu su analizirani dinamički modeli vozača automobila natemelju čega su izračunati dinamički momenti tromosti za muške iženske osobe naše populacije. Rezultati su prikazani grfički itabelarno. Rezultati pokazuju da se s obzirom na numeričkeveličine momenti tromosti za sve tri osi mogu zanemariti u odnosuna veličine dinamičkih momenata tromosti vozila .
en Summary : Dynamic models of drivers , i. e. person in a seated position havebeen analysed . In accordance with to this position , mass momentsof inertia for men and women of our population arecalculated . Results are shown graphically and in a tabularform . The results have shown that numerical values of mass momentsof inertia for all three axes are negligible in relation to thevalues of mass moments of inertia of the vehicle .
hr Raznovrsna flota vozila kojom raspolažemo omogućuje nam da zadovoljimo svaki upit našeg klijenta , bez obzira na vrstu robe , težinu ili obujam pošiljke .
en The diversity of our fleet vehicles enables us to comply with every request our clients make , regardless of type , weight or volume of cargo .
hr Bočni snježni plug ugrađuje se na desnu bočnu stranu pogonskog vozila .
en Lateral snow plough is mounted on the right side of the vehicle .
hr Imam prometnu kameru na križanju Marketa i jednu na Maineu, nije baš neka slika, i kameru s patrolnog vozila blizu ulaza
en I got a traffic camera on the corner of Market, another on Main, a little fuzzy, and an LAPD dash- cam sitting near the entrance
hr Prodaja automobila u Grčkoj dosegnula je rekordnih ‧ vozila, što predstavlja povećanje za ‧ posto u odnosu na godinu dana ranije
en Car sales in Greece reached a record ‧ units last year, posting a ‧ per cent rise year-on-year
hr Našim gostima osiguravamo vez za plovila , siguran parking za vozila , roštilj , suncobrane , ležaljke i tuš s toplom vodom na plaži .
en All our guests are provided with berth for their boats , safe car-park , grill , deck chair , sanshade and shower with hot water at the beach .
hr Snažna eksplozija ispred Atenske burze u srijedu ( ‧ rujna) ujutro izazvala je veliku štetu na zgradi i obližnjem salonu automobila i uništila osam vozila, uključujući dostavno vozilo u kojem je bila postavljena bomba ručne izrade
en A powerful explosion outside the Athens Stock Exchange early Wednesday (September ‧ nd) caused extensive damage to the building and a nearby car dealership, and destroyed eight vehicles, including the van, in which the homemade bomb had been planted
hr Bernie i ja smo na četrdeset stupnjeva vozili do splitske bolnice da je vidimo .
en Bernie and I drove to the Split hospital in the 40 degree weather to see her .
Showing page 1. Found 158257 sentences matching phrase "porez na vozila".Found in 12.088 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.