Translations into English:

  • burro   
    (noun   )

Similar phrases in dictionary Khmer English. (89)

តិចៗ
faint; lightly
តូចៗ
miniature
សត្វលោក
creature; being
សត្វល្អិត
moth; insects; bug; insect

Example sentences with "សត្វលា(តូចៗ)", translation memory

add example
km ការបរាជ័យ​ក្នុង​ការ​បម្រុង​សតិ
en memory allocation failure
km អនុញ្ញាត​ដុត​ដោយ​េរី (ឬ​គ្រាន់​តែ​តភ្ជាប់) ដើម្បី​ៀសវាង​រត់​ពី​ក្រោម​សតិ​បណ្ដោះ​អាសន្ន
en Enable Burnfree (or Just Link) to avoid buffer underruns
km % ‧ ដ៍​ពូកែ​ត្រូវ​បានវា​ទី​យក​តារា​វលី!
en The mighty %‧ has conquered the galaxy!
km a ជា ទូទៅ ជា a បៃ បៃ ជា ដល់ សម្រាប់ a អ៊ិន្ឈ៍ បៃ ពីរ បៃ សម្រាប់ ប្រផេះ និង ពីរ បៃ សម្រាប់ អ្នក ដល់ a ដល់ ដោយ សតិ​ a អ៊ិន្ឈ៍ ជាkrita; ឆានែល និង ឆានែល ភីកសែល ជា
en Implementing a colorspace is pretty easy. The general principle is that colorspaces work on a simple array of bytes. The interpretation of these bytes is up to the colorspace. For instance, a pixel in ‧-bit GrayA consists of four bytes: two bytes for the gray value and two bytes for the alpha value. You are free to use a struct to work with the memory layout of a pixel in your colorspace implementation, but that representation is not exported. The only way the rest of & krita; can know what channels and types of channels your colorspace pixels consist of is through the KisChannelInfo class
km ឃ្លាំង​សម្ងាត់ RIP (RIPCache) ំនួន​​​សតិ​សរុប​ដែល RIP នីមួយៗ​ប្រើ​ដើម្បី​ទុករូបភាព​ក្នុង​​ឃ្លាំង​សម្ងាត់ & ‧; ។ តំលៃ​អា​ជា​​ំនួន​ពិត​ដែល​ដាក់​ពី​ក្រោយ​ដោយ " k " សម្រាប់ គីឡូបៃ " m " សម្រាប់​មេកាបៃ " g " សម្រាប់​ជីកាបៃ ឬ " t " សម្រាប់​ក្រឡា (១ ក្រឡា = ២៥៦x២៥៦ ភីកសែល) & ‧; ។ លំនាំ​ដើម​គឺ " ‧m " (៨ មេកាបៃ) ។ ឧ. ៖ ‧m Do not translate the keyword between brackets (e. g. ServerName, ServerAdmin, etc
en RIP cache (RIPCache) The amount of memory that each RIP should use to cache bitmaps. The value can be any real number followed by " k " for kilobytes, " m " for megabytes, " g " for gigabytes, or " t " for tiles (‧ tile = ‧x‧ pixels). Defaults to " ‧m " (‧ megabytes). ex: ‧m
km មាន​សត្រូវ​មក​ហើយ & ‧;!
en You Have ENEMIES!
km ការ​ប្ដូរ​ទំហំ​រូបភាព​ទៅ​ជា % ‧x% ‧ អា​នឹង​ំណាយ​អស់​សតិ​្រើន​គួរ​សម​ដែរ & ‧; ។ វា​អា​នឹង​ធ្វើ​ឲ្យ​ភាព​ទទួល​ខុសត្រូវ​របស់​ប្រព័ន្ធ​ថយចុះ ហើយ​អា​នឹង​បណ្ដាល​ឲ្យ​មាន​បញ្ហា​ជាមួយ​ធនធាន​របស់​កម្មវិធី​ផ្េង​ទៀត & ‧; ។ តើ​អ្នក​ពិត​ជា​ចង់​ប្ដូរ​ទំហំ​រូបភាព​ឬ & ‧;?
en Resizing the image to %‧x%‧ may take a substantial amount of memory. This can reduce system responsiveness and cause other application resource problems. Are you sure you want to resize the image?
km ទំព័នេះ​បង្ហាញ​ព័ត៌មាន​អំពី​ឆានែល​ DMA (ទិសដៅ​ូល​ដំណើរការ​សតិ) ។ ឆានែល DMA ​ជា​ការតភ្ជាប់​ផ្ទាល់​ដែល​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​ឧបករណ៍​ផ្ទេរ​ទិន្នន័យ​ពី​សតិ​ដោយ​មិន​ឆ្លងកាត់តាម​​ខួរក្បាល​ & ‧; ។ ​ ្ថាបត្យកម្ម​ប្រព័ន្ធ​ i‧ ពិ​ (PC) មាន​៨​ឆានែល​ DMA (០-៧) ។
en This page displays information about the DMA (Direct Memory Access) Channels. A DMA channel is a direct connection that allows devices to transfer data to and from memory without going through the processor. Typically, i‧-architecture systems (PC 's) have eight DMA channels
km នេះ​ជា​ំនួន​សរុប​នៃ​ទំហំ​សតិ​និម្មិត ដែល​ដំណើរការ​កំពុងប្រើ ដោយ​រួមទាំង​បណ្ណាល័យ​ដែលបាន​ែករំលែក សតិក្រាហ្វិក ឯកសារ​នៅលើ​ថា និងមាន​តទៀត & ‧; ។ ំនួននេះ​ភាគច្រើន​គឺ​គ្មានន័យ​គ្រប់គ្រាន់ទេ & ‧; ។
en This is the amount of virtual memory space that the process is using, included shared libraries, graphics memory, files on disk, and so on. This number is almost meaningless
km ក្បាល​សរសេរ​មិន​គាំទ្រ​ការ​ថត​ដោយ​េរី​រត់​នៅ​ក្រោម​សតិ​បណ្ដោះអាសន្ន (ដុត​ដោយ​េរី) ឡើយ
en Writer does not support buffer underrun free recording (Burnfree
km រាង​ដែនកំណត់​រង្វិល​របស់​គំនូសតាង​លំហូរ​មូលដ្ឋានStencils
en Basic flowcharting loop limit shape
km ក្រដា​ផ្ដាម​ក្រដា​ខ្ែអាត់​របស់​គំនូសតាង​លំហូរStencils
en Flowcharting Paper Tape Stencil
km នរណា​ត្រូវ​ការ​សត្រូវ & ‧;?
en Who Needs Enemies?
km ប្រព័ន្ធ​សតិ​បណ្ដោះ​អាសន្ន
en The cool buffersystem
km រក្ា​ឃ្លាសម្ងាត់​នៅក្នុង​សតិ
en Keep passphrase in memory
km មាន​ប្រអប់​ឧបករណ៍​មួយ​ំនួន ។ ដើម្បី​ផ្ដល់​ំណុ​ប្រទាក់​អ្នក​ប្រើ​ដែល​្ថិតស្ថេរ និង​ដើម្បី​នៅ​​ប្រើ​ធនធាន ដូចជា​សតិ​អប្បបរមា​ដដែល នោះ KDE គឺអា​ប្រើ​ពួក​វាបាន​តែ​មួយ​ប៉ុណ្ណោះ ។ QtTM ត្រូវ​បាន​ជ្រើសរើ​ដោយ​ហេតុផល​ដែល​បាន​រៀបរាប់​ខាង​លើ ។
en There are a number of toolkits available. To provide a consistent user interface and to keep used resources such as memory to a minimum, & kde; can use only one of them. & Qt; was selected for the reasons mentioned above
km អ្នកអា​កំណត់​សមាសភាគ​ពណ៌​ក្រហម បៃតង​ និងខៀវលើ​មាត្រដ្ឋាន​ ០ ទៅ​២៥៥ & ‧; ។ តម្លៃ​ ០ សមាសភាគ​​ពណ៌​គឺ គ្មាន​ តម្លៃ​ ២៥៥ វា​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​អាំងតង់៊ីតេ​អប្បរមា​ & ‧; ។ គ្រាប់រំកិល​នឹង​ផ្លា់ប្តូរ​ពណ៌​ដើម្បី​ផ្តល់​ឲ្យ​អ្នក នូវ​ការ​ណែនាំ​អំពី​ពណ៌​ដែល​អ្នកនឹង​បង្កើត​ដោយការ​ផ្លា់ប្តូរ​តម្លៃ​ឆ្លើយតប & ‧; ។
en You can set red, green and blue components on a scale of ‧ to ‧. At ‧ that color component is absent, at ‧ it is used at maximum intensity. The sliders will change color to give you a hint about which color you will produce by altering the corresponding value
km KolourPaint មិន​អា​បិទភ្ជាប់​មាតិកា​របស់​ក្ដារតម្បៀតខ្ទា់​បាន​ឡើយ ដោយ​ារ​តែ​បាត់​ទិន្នន័យ​មួយ​ំនួន & ‧; ។ ជា​ធម្មតា ករណី​នេះ​កើតឡើង​នៅ​ពេល​ដែល​កម្មវិធី​ដែល​ទទួល​ខុសត្រូវ​ខាង​មាតិកា​ក្ដារតម្បៀតខ្ទា់ ត្រូវ​បាន​បិទ & ‧; ។
en KolourPaint cannot paste the contents of the clipboard as the data unexpectedly disappeared. This usually occurs if the application which was responsible for the clipboard contents has been closed
km អាមេរិក/បូអាវីសតា
en America/Boa_Vista
km រាង​ប្រុងប្រៀប​របស់​គំនូសតាង​លំហូរ​មូលដ្ឋានStencils
en Basic flowcharting preparation shape
km CUPS អា​ប្រើ​វីនដូ PPD ដើម​ដែល​ត្រូវ​បាន​ែកចាយ​ដោយ​អ្នក​លក់​ក្នុង​ករណី​នៃ​ម៉ា៊ីន​បោះពុម្ព PostScript & ‧; ។ ទាំងនោះ​ជា​ធម្មតា​មិន​ំណាយ​លុយ​ទេ ហើយ​ពួក​វា​ជា​ធម្មតា​អា​ត្រូវ​បាន​ាប់​ពី​កុំព្យូទ័រ​វីនដូ​ណា​មួយ​ដែល​បាន​ដំឡើង​កម្មវិធី​បញ្ជា PostScript សម្រាប់​ម៉ូដែល​ដែល​ខ្វល់ខ្វាយ ឬ​ពី​ថា​ដែល​ផ្ដល់​ជាមួយ​ម៉ា៊ីន​បោះពុម្ព & ‧; ។ មាន​កន្លែង​ជា្រើន​នៅ​លើ​តំបន់​បណ្ដាញ​ដើម្បី​ទាញយក​ពួក​វា & ‧; ។
en & CUPS; can use original & Windows; & PPD; s, distributed by the vendors in the case of & PostScript; printers. Those normally do n't cost any money, and they can be grabbed from any & Windows; computer with an installed & PostScript; driver for the model concerned, or from the disks provided with the printer. There are also several places on the web to download them
km យក​ឯកសារ​សតិ​បណ្ដោះ​អាសន្ន​េញ & ‧; ។
en Removing buffer files
km រាង​បង្ហាញ​របស់​គំនូសតាង​លំហូរ​មូលដ្ឋានStencils
en Basic flowcharting display shape
km ពិធីការស៊ុម​សតិ​បណ្ដោះ​អាសន្នពីចម្ងាយ​
en The Remote Frame Buffer protocol
km % ‧ មិន​អា​បម្រុង​ចម្រៀក​សតិ​រួម​របស់​ទំហំ​ដែល​បាន​្នើ​ឡើយ & ‧; ។
en %‧ could not reserve shared memory segment of requested size
Showing page 1. Found 238 sentences matching phrase "សត្វលា(តូចៗ)".Found in 0.393 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.