pronunciation:  

Translations into English:

 • potassium       
  (Noun  ) (noun, adjv   ) []
   
  the chemical element
   
  scheikundig element met symbool K en atoomnummer 19
   
  A silvery-white metallic alkali metal element with the symbol K and atomic number 19, occurs principally as component of sea water and in several minerals like carnallite, polyhalite and sylvite. It is being used as fertilizer as either the chloride, sulfate or carbonate.
   
  Een zacht zilverwit alkalimetallisch element met het symbool K en atoomnummer 19, hoofdzakelijk voorkomend als bestanddeel van zeewater en in diverse mineralen zoals carnalliet, poluhaliet en sylviet. Het wordt gebruikt als kunstmest als chloride, sulfaat of carbonaat.
   
  the chemical element

Other meanings:

 
potassium

Did you mean: Kalium

Picture dictionary

potassium
potassium

Similar phrases in dictionary Dutch English. (2)

Kalium
potassium
meststof met kalium
potassium fertilizer; potassium fertiliser

    Show declension

Example sentences with "kalium", translation memory

add example
nl De flinke hoeveelheid calcium, magnesium en kalium die voorkomt in de meeste stukken grond waarop de artisjok wordt geteeld, is grotendeels verantwoordelijk voor de kenmerkende bestandheid van de plant tegen stress als gevolg van hoge temperaturen en een lage relatieve vochtigheid
en The significant quantity of calcium, magnesium and potassium present in the vast majority of fields in which the artichoke is grown is the principal reason for the plant's characteristic resistance to stress consequent upon high temperatures and low relative humidity
nl Uit een vergelijking met de waarden van de chemische samenstelling van kastanjes, zoals berekend door het INRAN (Istituto Nazionale di Ricerca per gli alimenti e la nutrizione- Nationaal onderzoeksinstituut voor levensmiddelen en voeding) blijkt bij Marroni del Monfenera het gehalte aan koolhydraten, vetten en kalium hoger te liggen en het gehalte aan natrium lager
en A comparison by INRAN (Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (National Research Institute for Food and Nutrition)) with the chemical composition values of other chestnuts shows that Marroni del Monfenera have a higher carbohydrate, lipid and potassium content, and less sodium
nl CPA ‧.‧.‧: Fosfinaten, fosfonaten, fosfaten, polyfosfaten en nitraten (andere dan die van kalium
en CPA ‧.‧.‧: Phosphinates, phosphonates, phosphates, polyphosphates and nitrates (except of potassium
nl lipolyse.Het bevordert ook de opname van aminozuren in cellen en bevordert de eiwitsynthese en verhoogt de opname van kalium in cellen
en It also promotes the uptake of amino acids into cells and promotes protein synthesis and enhances the uptake of potassium into cells
nl Kaliuminosinaat, kalium
en Potassium inosinate, potassium
nl In al dat bloed zit ook veel kalium
en She' s had six units of blood.A huge potassium load
nl Onderzoek van plasma en serum moet omvatten: natrium, kalium, glucose, totaal cholesterol, ureum, creatinine, totaal proteïne en albumine, ten minste twee enzymen die een indicatie geven van hepatocellulaire effecten (zoals alanineaminotransferase, aspartaataminotransferase, alkalische fosfatase, gamma-glutamyltranspeptidase en sorbitoldehydrogenase
en Investigations of plasma or serum shall include sodium, potassium, glucose, total cholesterol, urea, creatinine, total protein and albumin, at least two enzymes indicative of hepatocellular effects (such as alanine aminotransferase, aspartate aminotransferase, alkaline phosphatase, gamma glutamyl transpeptidase, and sorbitol dehydrogenase
nl Vaak: verlaagd kalium, hypomagnesiëmie, verhoogd glucose, verlaagd fosfor, verhoogd fosfor en verhoogde eosinofielen
en Common: decreased potassium, hypomagnesemia, increased glucose, decreased phosphorus, increased phosphorus, and increased eosinophils
nl De afgezette bodems zijn middelfijn tot fijn van structuur met organische stoffen en met een goed gehalte aan de belangrijkste voedingselementen voor de aardappel, zoals kalium, dat bijzonder veel voorkomt, en fosfor en stikstof
en They are alkaline, contain organic material and are rich in the nutritional elements essential to potatoes, viz. potassium, which is present in large quantities, phosphorus and nitrogen
nl In een maatkolf lost men met gedistilleerd water ‧ g natriumhydroxide en ‧ g kalium-natriumtartraat (Seignettezout) op en lengt de oplossing met gedistilleerd water aan tot ‧ l
en In a graduated flask dissolve ‧ g of sodium hydroxide and ‧ g of double sodium potassium tartrate (Rochelle salt) in distilled water and bring the volume to ‧ litre with distilled water
nl De hoge beschikbaarheid van kalium, die bevorderlijk is voor de toevoer van suiker vanuit de wortels, bladeren en takken naar de vruchten, en de typische klimaatomstandigheden van het Middellandse Zeegebied, dragen op doorslaggevende wijze bij tot een verhoging van het suikergehalte en de smaakkwaliteit van de Arancia di Ribera
en The high availability of potassium, favouring the transfer of sugars from the roots, leaves and branches into the fruit, together with the typically Mediterranean climate, are a key factor in raising sugar levels and improving the taste of the Arancia di Ribera
nl Z' n kalium ook
en So was his potassium
nl Kalium- en natriumzeep
en Potassium and sodium soap
nl Mierezuur en de ammonium-, calcium-, magnesium-, kalium-en natriumzouten daarvan
en Formic acid and its NH‧, Ca, Mg, K and Na salts
nl En ook magnesium, kalium, beta- caroteen, zink en extract van Mercenaria mercenaria
en Along with magnesium, potassium, beta carotene, zinc and some essence of Mercenaria mercenaria
nl De vermelding van de waardegevende bestanddelen moet zowel de voluit geschreven benaming als de benaming in scheikundige symbolen omvatten (bij voorbeeld stikstof (N), fosfor (P), fosforpentoxide (P‧O‧), kalium (K), kaliumoxide (K‧O), magnesium (Mg), magnesiumoxide (MgO), natrium (Na), natriumoxide (Na‧O), zwavel (S), zwaveltrioxide (SO‧), calcium (Ca) en calciumoxide (CaO
en Nutrients shall be indicated both in words and by appropriate chemical symbols, e.g. nitrogen (N), phosphorus (P), phosphorus pentoxide (P‧O‧), potassium (K), potassium oxide (K‧O), magnesium (Mg), magnesium oxide (MgO), sodium (Na), sodium oxide (Na‧O), sulphur (S), sulphur trioxide (SO‧), calcium (Ca) and calcium oxide (CaO
nl koelmiddelen zoals helium, organische warmteoverdragers, natrium, legeringen van natrium en kalium, bismuth, legeringen van lood en bismuth
en coolants, such as helium, organic liquids, sodium, sodium potassium alloys, bismuth, lead bismuth alloys
nl Dit geeft de Stafida Ilias haar zoete smaak (het is bekend dat een relatief gebrek aan kalium invloed op de kwaliteit heeft omdat de druiven dan groen blijven en weinig suiker bevatten
en This gives Stafida Ilias its sweet taste (it is known that a relative lack of potassium affects the quality of grapes, producing green grapes that are not very sweet
nl Sprimeo had geen invloed op de serumconcentratie van creatinine maar werd wel in verband gebracht met een verhoogde frequentie (‧% tegenover ‧% voor placebo) van kalium in het serum (‧ mmol/l), hoewel dit statistisch niet significant was
en Sprimeo did not affect the serum concentration of creatinine but was associated with an increased frequency (‧ % vs.‧ % for placebo) of serum potassium concentration (‧ mmol/l), although this was not statistically significant
nl Dat komt door ' n kalium- tekort
en I can' t help it if I have a potassium deficiency
nl Te veel kalium
en Too much potassium
nl Positieve test op kalium
en Positive test for potassium
nl De kalium- en suikerspiegels zijn gelijk aan levende mensen
en The potassium and glucose levels are consistent with the living
nl Aanvullend zijn in enkele gevallen tijdelijke stijgingen in serum kalium en fosfaatspiegels waargenomen (zie rubriek
en In addition, transient increases in serum potassium and phosphate levels have been observed in isolated cases (see section
Showing page 1. Found 189 sentences matching phrase "kalium".Found in 0.477 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.