pronunciation:  

Translations into English:

 • potassium       
  (Noun  ) (noun, adjv   ) []
   
  the chemical element
   
  scheikundig element met symbool K en atoomnummer 19
   
  A silvery-white metallic alkali metal element with the symbol K and atomic number 19, occurs principally as component of sea water and in several minerals like carnallite, polyhalite and sylvite. It is being used as fertilizer as either the chloride, sulfate or carbonate.
   
  Een zacht zilverwit alkalimetallisch element met het symbool K en atoomnummer 19, hoofdzakelijk voorkomend als bestanddeel van zeewater en in diverse mineralen zoals carnalliet, poluhaliet en sylviet. Het wordt gebruikt als kunstmest als chloride, sulfaat of carbonaat.
   
  the chemical element
   
  the chemical element

Other meanings:

 
potassium

Did you mean: Kalium

Picture dictionary

potassium
potassium

Similar phrases in dictionary Dutch English. (2)

Kalium
potassium
meststof met kalium
potassium fertilizer; potassium fertiliser

    Show declension

Example sentences with "kalium", translation memory

add example
nl Kaliumsparende diuretica, kaliumsupplementen of kalium-bevattende zoutvervangingsmiddelen dienen voorzichtig gecombineerd te worden met Irbesartan Hydrochlorothiazide Winthrop (zie rubriek
en Potassium-sparing diuretics, potassium supplements or potassium-containing salts substitutes should be co-administered cautiously with Irbesartan Hydrochlorothiazide Winthrop (see section
nl Voorts zijn de lichte, kalkhoudende bodem met een neutrale of licht alkalische pH, en de over het algemeen hoge gehalten aan fosfor, kalium, borium en andere voedingsstoffen van zeer groot belang voor de olie, die van nature doorschijnend en rijk aan geurstoffen is
en A slightly chalky soil of neutral or slightly alkaline pH and generally high concentrations of phosphorus, potassium, boron etc. are very important for production of an oil that is naturally translucent and rich in aromatic substances
nl De groep van alkalimetalen omvat de elementen lithium, natrium, kalium, rubidium en cesium
en The group of alkali metals includes the elements lithium, sodium, potassium, rubidium and caesium.`
nl De gronden zijn rijk aan snel assimileerbare primaire mineralen met een hoge kationenuitwisselingscapaciteit (> ‧ meq/‧ g.), wat bijdraagt tot een aanzienlijk hoger gehalte van uitwisselbaar en voor de plant beschikbaar kalium
en The soil is rich in rapidly assimilable primary minerals and has a high cationic exchange capacity (> ‧ meq/‧ g), which helps to boost significantly the exchangeable potassium content available for the orange trees
nl In het algemeen zijn de gronden zeer arm aan fosforzuur en kalium
en Overall, the soil is very poor in phosphoric acid and potassium
nl In een klinische studie bij type ‧-diabetici met nefropathie was de incidentie van hyperkaliëmie in de groep behandeld met Cozaar hoger dan in de placebogroep (zie rubriek ‧ ' Hypertensie en type ‧ diabetes met nierziekten Onderzoeken ' en ' Postmarketing ervaring Onderzoeken ').Daarom moeten de plasmaconcentraties van het kalium en de creatinineklaringwaarden zorgvuldig worden gecontroleerd. Vooral patiënten met hartfalen en een creatinineklaring tussen ‧ ml/min moeten zorgvuldig worden gecontroleerd
en In a clinical study conducted in type ‧ diabetic patients with nephropathy, the incidence of hyperkalemia was higher in the group treated with Cozaar as compared to the placebo group (see section ‧, 'Hypertension and type ‧ diabetes with renal disease-Investigations and Post-marketing experience-Investigations Therefore, the plasma concentrations of potassium as well as creatinine clearance values should be closely monitored, especially patients with heart failure and a Creatinine Clearance between ‧ ml/min should be closely monitored
nl kalium (K) = kaliumoxide (K‧O) ×
en potassium (K) = potassium oxide (K‧O) ×
nl Indien nodig kunnen additionele markers van de niertubulusfunctie (bijvoorbeeld glycosurie bij niet-diabetici, lage serumspiegels van kalium, fosfaat, magnesium of uraat, fosfaturie, aminoacidurie) ook worden gecontroleerd
en As needed, additional markers of renal tubular function (e. g. glycosuria in non-diabetics and low levels of serum potassium, phosphate, magnesium or urate, phosphaturia, aminoaciduria) may also be monitored
nl lipolyse.Het bevordert ook de opname van aminozuren in cellen en bevordert de eiwitsynthese en verhoogt de opname van kalium in cellen
en It also promotes the uptake of amino acids into cells and promotes protein synthesis and enhances the uptake of potassium into cells
nl CPA ‧.‧.‧: Meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen fosfor en kalium bevatten
en CPA ‧.‧.‧: Fertilisers containing two nutrients: phosphorus and potassium
nl Kalium (K) = Kaliumoxyde (K‧O) maal
en potassium oxide (K‧O) X ‧ = potassium (K
nl kalium (K‧O) ‧ kg/ha
en potassium (K‧O)- ‧ kg/ha
nl g oplossing bevat ‧ mg sorbitol E‧ en ‧ mg kalium, zie rubriek
en g of solution contains ‧ mg of sorbitol E‧ and ‧ mg potassium, see section
nl Enviage had geen invloed op de serumconcentratie van creatinine maar werd wel in verband gebracht met een verhoogde frequentie (‧% tegenover ‧% voor placebo) van kalium in het serum (‧ mmol/l), hoewel dit statistisch niet significant was
en Enviage did not affect the serum concentration of creatinine but was associated with an increased frequency (‧ % vs.‧ % for placebo) of serum potassium concentration (‧ mmol/l), although this was not statistically significant
nl CPA ‧.‧.‧: Meststoffen die de drie vruchtbaarmakende elementen stikstof, fosfor en kalium bevatten
en CPA ‧.‧.‧: Fertilisers containing three nutrients: nitrogen, phosphorus and potassium
nl CPA ‧.‧.‧: Fosfinaten, fosfonaten, fosfaten, polyfosfaten en nitraten (andere dan die van kalium
en CPA ‧.‧.‧: Phosphinates, phosphonates, phosphates, polyphosphates and nitrates (except of potassium
nl Kalium- en natriumzeep
en Potassium and sodium soap
nl Met name de resultaten van de bodemanalyses, die voor mineralen meestal zeer goed of goed, en in ieder geval nooit onvoldoende zijn, houden rechtstreeks verband met het gehalte aan vitaminen en mineralen van Všestarská cibule, met een goed gehalte aan kalium en fosfor, en vooral met het feit dat het ijzer- en het vitamine B‧-gehalte van Všestarská cibule hoog respectievelijk zeer hoog is, vergeleken met gewone uien
en In particular, the soil analyses, in which the mineral results are mostly high or good and no results are low, have a direct link with the mineral and vitamin content of Všestarská cibule, with the good potassium and phosphorus content and especially with the fact that the iron and vitamin B‧ content of Všestarská cibule are high and very high respectively compared with ordinary onions
nl Pipetteer een gedeelte van het filtraat dat ‧ à ‧ mg kalium bevat, in een bekerglas van ‧ ml (zie tabel
en Transfer by pipette an aliquot part of the filtrate containing ‧ to ‧ mg of potassium (see Table ‧) and place it in a ‧-ml beaker
nl Te weinig kalium in het bloed, in ernstige vorm te herkennen aan spierkrampen of spierzwakte en vermoeidheid (hypokaliëmie); angst; flauwvallen (syncope); het waarnemen van kriebelingen, jeuk of tintelingen zonder dat daar aanleiding voor is (paraesthesie); draaierig voelen (vertigo); versnelde hartslag (tachycardie); hartritmestoornissen; lage bloeddruk; een plotselinge daling van de bloeddruk wanneer u opstaat; kortademigheid (dyspnoe); maagklachten zoals diarree; droge mond; winderigheid; rugpijn, spierspasmen, spierpijn; erectiele disfunctiedysfunctie (het onvermogen om een erectie te krijgen of te houden); pijn op de borst; verhoogde urinezuurspiegel in het bloed
en Decreased blood potassium levels; anxiety; fainting (syncope); sensation of tingling, pins and needles (paraesthesia); feeling of spinning (vertigo); fast heart beat (tachycardia), heart rhythm disorders, low blood pressure, a sudden fall in blood pressure when you stand up; shortness of breath (dyspnoea); symptoms of an upset stomach such as diarrhoea; dry mouth, flatulence; back pain, muscle spasm, muscle pain; erectile dysfunction (inability to get or keep an erection); chest pain, and increased blood uric acid levels
nl Het onderzoek heeft betrekking op hetzelfde product als het vorige onderzoek, namelijk kaliumchloride (ook potas genoemd of KCl) dat in het algemeen als meststof in de landbouw wordt gebruikt, hetzij als zodanig, vermengd met andere meststoffen, of na verwerking tot een samengestelde meststof, het zogenaamde NPK (stikstof, fosfor, kalium
en The product is the same as in previous investigation, i.e. potassium chloride (potash or KCl) and is generally used as agricultural fertiliser, directly, blended with other fertilisers or after transformation into a complex fertiliser known as NPK (nitrogen, phosphorus, potassium
nl natrium-, kalium- of calciumchloride
en sodium, potassium, calcium chlorides
nl Tekturna had geen invloed op de serumconcentratie van creatinine maar werd wel in verband gebracht met een verhoogde frequentie (‧% tegenover ‧% voor placebo) van kalium in het serum (‧ mmol/l), hoewel dit statistisch niet significant was
en Tekturna did not affect the serum concentration of creatinine but was associated with an increased frequency (‧ % vs.‧ % for placebo) of serum potassium concentration (‧ mmol/l), although this was not statistically significant
nl Zij gebruiken potas als grondstof voor de productie van samengestelde meststoffen die over het algemeen uit drie verschillende bestanddelen bestaan: stikstof, fosfor en kalium (NPK-meststoffen
en For them potash is a raw material for producing compound fertilisers that typically consist of three different nutrients: nitrogen, phosphorus and potassium (NPK-fertilisers
Showing page 1. Found 189 sentences matching phrase "kalium".Found in 0.248 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.