Translations into English:

  • market competition   

Similar phrases in dictionary Thai English. (71)

กฏเกณฑ์การตลาดmarket regulations
กรรมการด้านตลาดmarketing boards
กลยุทธ์ทางการตลาดmarketing strategy; market strategy
การกระจายทางการค้าcommercial distribution
การแข่งขันcontest; competition; rivalry; tournament; match
การแข่งขันกีฬาเอเชียใต้South Asian Games
การแข่งขันของพืชplant competition
การแข่งขันของละอองเรณูpollen competition
การแข่งขันของวัชพืชweed competition
การแข่งขันของสัตว์animal competition
การแข่งขันคณิตศาสตร์เอเชีย-แปซิฟิกAsian Pacific Mathematics Olympiad
การแข่งขันคณิตศาสตร์ SEAMEOSEAMEO Mathematics Olympiad
การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศInternational Olympiad in Informatics
การแข่งขันจักรยานชิงแชมป์โลกUCI Road World Championships
การแข่งขันทางชีววิทยาbiological competition
การแข่งขันทางเศรษฐกิจeconomic competition
การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมunfair competition
การแข่งขันที่ไม่สมบูรณ์imperfect competition
การแข่งขันบาสเกตบอลชิงแชมป์ดิวิชัน 1 ของ NCAANCAA Men’s Division I Basketball Championship
การแข่งขันภายในชนิดintraspecific competition
การแข่งขันระหว่างชนิดinterspecific competition
การแข่งขันระหว่างพืชปลูกกับวัชพืชcrop weed competition
การแข่งขันวอลเล่ย์บอลชิงชนะเลิศแห่งทวีปเอเชียAsia Volleyball Championship
การแข่งขันสมบูรณ์perfect competition
การเจรจาทางการค้าtrade negotiations
การตลาดcommercialization; marketing
การตลาดค้าปลีกretail marketing
การตลาดค้าส่งwholesale marketing
การตลาดที่ธุรกิจตกลงทําร่วมกันaffiliate marketing
การตลาดที่มีการแข่งขันcompetitive marketing
การตลาดแบบสร้างความพอใจร่วมกันaffinity marketing
การตลาดสหกรณ์cooperative marketing
การปฏิรูปทางการเกษตรagrarian reform
การประเมินมูลค่าจากตลาดสมมติcontingent valuation
การเปิดเสรีทางการค้าtrade liberalization; free trade
การเปิดเสรีทางการตลาดmarket liberalization
การแยกส่วนตลาดmarket segmentation
การรักษาเสถียรภาพทางการตลาดmarket stabilization
การวางแผนส่งเสริมการตลาดMarketing Campaign Planning
การวิเคราะห์ตลาดmarket analysis
การวิจัยตลาดmarket research
การวิจัยทางการเกษตรagricultural research
การศึกษาตลาดmarket studies; market research
การส่งเสริมการตลาดmarketing campaign; sales promotion; market promotion
ข่าวกรองการตลาดmarket intelligence
ความโปร่งใสทางการตลาดmarket transparency
ความรู้ทางการตลาดmarket knowledge
ช่วงต่างทางการตลาดmarketing margins; marketing spreads
ช่วงระยะของโอกาสทางการขายopportunity funnel
ช่องทางการตลาดmarketing channels
ตลาด; piazza; market place; mall; marketplace; emporium; market; Market; bazar; mart; bazaar
ตลาดการเงินfinancial market; capital market
ตลาดไชยาTalad Chaiya Town
ตลาดที่ดินland markets
ตลาดทุนcapital market
ตลาดในประเทศdomestic markets
ตลาดผลิตผลทางการเกษตรproduct markets
ตลาดร่วมcommon markets; common market
ตลาดร่วมยุโรปeuropean common market
ตลาดร่วมอเมริกากลางcentral american common market; cacm; mercado comun centro americano
ตลาดร่วมแอนเดียนandean common market
ตลาดแรงงานlabour market; labor market
ตลาดโลกworld markets; global market
ตลาดสินค้าเกษตรcommodity markets
ทรัพยากรทางการเกษตรagricultural resources
นโยบายการตลาดmarketing policies
นักการตลาด
บริการการตลาดทางอีเมลE-Mail Marketing Service
บริการสารสนเทศด้านตลาดmarket information services
ผลผลิตทางการเกษตรproduce; products
ผลไม้ตลาดmarket fruits

Example sentences with "การแข่งขันทางการตลาด", translation memory

add example
เกมแข่งขันความเร็วNameRacing Game
วิธีการใช้ยา,ปุ๋ย,สารกําจัดศัตรูพืช หรือสารเคมีทางการเกษตรอื่นๆOf drugs, fertilizers, pesticides or other agricultural chemicals
ร่างกายของสัตว์ที่เตรียมส่งตลาดรวมถึงสัตว์ปีกBodies of animals prepared for the market; includes poultry
กลุ่มตลาดร่วมตอนใต้Southern common market
การรวมการผลิตทางการเกษตร กระบวนการแปรรูป และการตลาดภายใต้การจัดการอย่างเดียวกันIntegration of agricultural production, processing and marketing under a single comprehensive management
การฝึกอบรมทางการศึกษาIn an educational sense
ผู้เขียนและผู้ดูแลอย่างเป็นทางการAuthor and former maintainer
องค์การความร่วมมือทางการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติUnited Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
GenericName=วัดระยะทางการเคลื่อนที่ของเมาส์คุณGenericName=Measure Your Desktop Mileage!
ระบบสารสนเทศทางการเกษตรนานาชาติInternational Information System for the Agricultural Sciences and Technology
หากเปิดใช้ตัวเลือกนี้ ทุกแพกเกจที่ปลายทาง ไม่ใช่เครือข่ายภายใน จะถูกส่งไปค้นหาเส้นทาง ผ่านทางการเชื่อมต่อ PPP ตามปกติ ควรจะเปิดใช้งานIf this option is enabled, all packets not going to the local net are routed through the PPP connection. Normally, you should turn this on
การใช้วัตถุดิบทางการเกษตรในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหารUsing agricultural raw materials for producing non food products
การจัดการด้านการศึกษา ปกติใช้ในกรณีการศึกษาผู้ใหญ่ ได้รับการสนับสนุนจากครูพิเศษและจัดการการสื่อสารระบบทางไกลของนักเรียนผ่านทางการเขียน โสตทัศนูปกรณ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์Supervised study, usually in the field of adult education, supported by tutors and an organization at a distance from the student communicating via written, audiovisual or electronic media
ตัวสลับหน้าต่างผ่านทางการกดแป้น Alt-tab โดยใช้การพลิกหน้าต่างผ่านชั้นหน้าต่างNameAlt-Tab window switcher flipping through windows on a stack
การรวบรวม เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศทางการเกษตร ประมง อาหาร ป่าไม้และสังคมชนบทThe assembling, coding and dissemination of recorded information on agriculture, fisheries, food, forestry and rural sociology
ผลิตผลในสภาพดั้งเดิม หรือผ่านกระบวนการแปรรูปแล้วเพื่อเตรียมสู่ตลาดProducts in their original state or processed enough to be prepared for marketing
ฐานะทางการเงิน ใช้เฉพาะกับฟาร์ม และบริษัทRestricted to farm and enterprise level economy
ผู้ดูแลอย่างเป็นทางการFormer maintainer
สัตว์ให้ขน (เฉพาะสัตว์ที่ให้ขนในทางการค้าRestricted to animals the furs of which are used in commerce
บริการ FTP อย่างเป็นทางการของ KDENameKDE Official FTP
เฮ้ ไปดูถ่ายทอด การแข่งขันกันในครัวเหอะHey, let' s watch the game in the kitchen
Showing page 1. Found 22 sentences matching phrase "การแข่งขันทางการตลาด".Found in 0.418 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.