Translations into English:

  • symbiosis   
    (noun   )

Similar phrases in dictionary Thai English. (71)

ที่อยู่อาศัย
domicile; abode; residence; habitation; dwelling; housing; habitat; dwellings
ปลาโอพาช
opah; jerusalem haddock
พาวเวอร์ดอลส์
POWER DoLLS: Detachment of Limited Line Services
พาวเวอร์เรนเจอร์ อิน สเปซ
Power Rangers in Space; Power Rangers Lost Galaxy
พืชอาศัย
host plants; epiphyte
อาศัย
stay; reside; dwell; inhabit; abide; settle; live; bide
อาศัยอยู่
stay; dwell; tenant; lodge; populate; reside; bide; live

Example sentences with "ภาวะพึ่งพาอาศัยกัน", translation memory

add example
th ปุ่ม Alt ถูกกดค้าง และขณะนี้อยู่ในภาวะใช้งานสําหรับการกดแป้นหลังจากนี้ทั้งหมด
en The Alt key has been locked and is now active for all of the following keypresses
th รัฐบาลกลางแถลงว่าจะประกาศภาวะล้มละลายในอีก ‧ วัน
en The federal government announced it will declare bankruptcy in the next
th กลุ่มของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บนวัตถุที่จมน้ํา
en Assemblage of organisms living on submerged objects
th ขณะนี้ปุ่ม Meta อยู่ในภาวะไม่ได้ใช้งาน
en The Meta key is now inactive
th ขณะนี้ปุ่ม Shift อยู่ในภาวะใช้งาน
en The Shift key is now active
th โปรดสละเวลาสักครู่ เพื่อปรับแต่งพาเนลของ KMail ที่เมนู ตั้งค่า-gt; ปรับแต่ง KMail คุณต้องใส่รายละเอียด อย่างน้อยก็ส่วนแสดงตัวและบัญชีผู้ใช้จดหมายสําหรับใช้รับและส่งจดหมาย
en Please take a moment to fill in the KMail configuration panel at Settings-gt; Configure KMail. You need to create at least a default identity and an incoming as well as outgoing mail account
th ขณะนี้ปุ่ม Hyper อยู่ในภาวะไม่ได้ใช้งาน
en The Hyper key is now inactive
th ย่อเป็นไอคอนบนถาดของพาเนลเมื่อเชื่อมต่อแล้ว
en Dock into panel on connect
th ปุ่ม Meta ถูกกดค้าง และขณะนี้อยู่ในภาวะใช้งานสําหรับการกดแป้นหลังจากนี้ทั้งหมด
en The Meta key has been locked and is now active for all of the following keypresses
th มีใครพาจ่ารอดริเกซ มาที่นี่บ้างมั้ยครับ?
en Sir, anybody bring in Sergeant Rodriguez last night?
th ฉันพาลูกไปว่ายน้ําหน่อยนะ
en I gotta drop the kids off at the pool
th ปรับใช้ลูกเล่นกับพาเนลด้วย
en Apply effect to & panels
th โหลดภาพไปยังพาเนลด้านขวา เมื่อมีการเลือกรายการในแถบภาพตัวอย่าง
en Selecting a thumbbar item loads image to the right panel
th ขณะนี้ปุ่ม Alt Graph อยู่ในภาวะไม่ได้ใช้งาน
en The Alt Graph key is now inactive
th ขณะนี้ปุ่ม Super อยู่ในภาวะไม่ได้ใช้งาน
en The Super key is now inactive
th สิ่งแวดล้อมบริเวณที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิต หรือกลุ่มของสิ่งมีชีวิต
en Environment in a given area occupied by an organism or a group of organisms
th ปฏิกิริยาอย่างต่อเนื่องเป็นลูกโซ่โดยอาศัยเอ็นไซม์ DNA polymerase ในการทําปฏิกิริยา
en Polymerase chain reaction
th เข้าสู่ภาวะประหยัดพลังงานหลังการพิมพ์
en Power saving mode after printing
th จัดเรียงพาเนลอยู่กึ่งกลาง
en Align panel to center
th เครื่องพิมพ์ เครื่องมือจัดการการพิมพ์บน KDE เป็นส่วนหนึ่งของ KDEPrint ซึ่งทําหน้าที่เป็นส่วนติดต่อกับระบบการพิมพ์จริงที่อยู่บนระบบปฏิบัติการ (OS) ของคุณอีกที แม้ว่ามันจะไม่ได้ทําการเพิ่มฟังก์ชันส่วนขยายของมันไปยังระบบการพิมพ์ก็ตาม แต่ KDEPrint ก็ต้องอาศัยฟังก์ชันเหล่านี้ในการทํางาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพักข้อมูล และการกรองการพิมพ์ จะทํางานสําเร็จได้ด้วยระบบการพิมพ์ของคุณ หรืองานดูแลระบบ (การเพิ่มหรือแก้ไขเครื่องพิมพ์, ตั้งค่าสิทธิ์การเข้าใช้ เป็นต้น) คุณสมบัติการพิมพ์ที่ KDEPrint จะสนับสนุนนั้น โดยมากจะขึ้นอยู่กับระบบการพิมพ์ที่คุณเลือก สําหรับการพิมพ์ในรูปแบบที่ทันสมัยที่ดีที่สุดนั้น ทางกลุ่มผู้พัฒนาระบบการพิมพ์ของ KDE ขอแนะนําให้คุณเลือกใช้ระบบการพิมพ์ CUPSNAME OF TRANSLATORS
en Printers The KDE printing manager is part of KDEPrint which is the interface to the real print subsystem of your Operating System (OS). Although it does add some additional functionality of its own to those subsystems, KDEPrint depends on them for its functionality. Spooling and filtering tasks, especially, are still done by your print subsystem, or the administrative tasks (adding or modifying printers, setting access rights, etc.) What print features KDEPrint supports is therefore heavily dependent on your chosen print subsystem. For the best support in modern printing, the KDE Printing Team recommends a CUPS based printing system
th ปุ่ม Shift ถูกกดค้าง และขณะนี้อยู่ในภาวะใช้งานสําหรับการกดแป้นหลังจากนี้ทั้งหมด
en The Shift key has been locked and is now active for all of the following keypresses
th ขณะนี้ปุ่ม Win อยู่ในภาวะไม่ได้ใช้งาน
en The Win key is now inactive
th ขณะนี้ปุ่ม Meta อยู่ในภาวะใช้งาน
en The Meta key is now active
th ขณะนี้ปุ่ม Alt อยู่ในภาวะไม่ได้ใช้งาน
en The Alt key is now inactive
th เขาพาผมมาสมัครงานที่นี่
en He got me the job here
Showing page 1. Found 80 sentences matching phrase "ภาวะพึ่งพาอาศัยกัน".Found in 0.737 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.