Translations into English:

  • symbiosis   
    (noun   )

Similar phrases in dictionary Thai English. (40)

การขยายพันธุ์พืชแบบไม่อาศัยเพศ
vegetative propagation; asexual reproduction; vegetative reproduction
การถ่ายภาพรังสีส่วนตัดอาศัยคอมพิวเตอร์
computerized axial tomography; computed axial tomography; computerized tomography; computed tomography; cat; CAT; CT
การพักอาศัย
residence; residency; dwelling; abidance
การพึ่งพาอาศัย
resort; dependance; dependence; dependency; commensalism
การพึ่งพาอา่ศัย
dependency; dependence; dependance
การพึ่งพาอาศัยกัน
interchange; reciprocity; interdependence; dependence; interdependency; mutuality
การวิเคราะห์โดยอาศัยสเปกตรัม
spectrometry; spectroscopy; spectrophotometry; spectral analysis
การสืบพันธุ์โดยไม่อาศัยเพศ
vegetative reproduction; vegetative propagation; asexual reproduction
การให้น้ําแบบอาศัยการหมุนของแกน
tower irrigation; centre pivot irrigation; sprinkler irrigation; spray irrigation
การอยู่อาศัย
dwelling; inhabitation; residence; inhabitancy; habitation
ความต้านทานของผู้ถูกอาศัยต่อโรค
disease resistance; host resistance to diseases; susceptibility to infection; tolerance to diseases; resistance to disease
ความต้านทานของผู้ถูกอาศัยต่อศัตรูพืชหรือสัตว์
tolerance to pests; pest resistance; susceptibility to infestation; host resistance to pests; resistance to pests
ความพึ่งตนเอง
autonomy; self-sufficiency; self-direction; self-reliance
ซึ่งพึ่งพาได้
true; reliable; honest; dependable
ที่พักอาศัย
living accommodations; housing

Example sentences with "ภาวะพึ่งพาอาศัยกัน", translation memory

add example
th ขณะนี้ปุ่ม Shift อยู่ในภาวะไม่ได้ใช้งาน
en The Shift key is now inactive
th ฉันพาลูกไปว่ายน้ําหน่อยนะ
en I gotta drop the kids off at the pool
th ปุ่ม Meta ถูกกดค้าง และขณะนี้อยู่ในภาวะใช้งานสําหรับการกดแป้นหลังจากนี้ทั้งหมด
en The Meta key has been locked and is now active for all of the following keypresses
th ขณะนี้ปุ่ม Win อยู่ในภาวะไม่ได้ใช้งาน
en The Win key is now inactive
th ปุ่ม Win ถูกกดค้าง และขณะนี้อยู่ในภาวะใช้งานสําหรับการกดแป้นหลังจากนี้ ทั้งหมด
en The Win key has been locked and is now active for all of the following keypresses
th สิ่งมีชีวิตที่มีสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นที่เป็นอันตรายอาศัยอยู่เป็นส่วนหนึ่งของวงจรชีวิต
en Organisms on or in which an injurious organism undergoes only part of its life cycle
th กลุ่มของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บนวัตถุที่จมน้ํา
en Assemblage of organisms living on submerged objects
th ปุ่ม Alt ถูกกดค้าง และขณะนี้อยู่ในภาวะใช้งานสําหรับการกดแป้นหลังจากนี้ทั้งหมด
en The Alt key has been locked and is now active for all of the following keypresses
th ปุ่ม Super ถูกกดค้าง และขณะนี้อยู่ในภาวะใช้งานสําหรับการกดแป้นหลังจากนี้ทั้งหมด
en The Super key has been locked and is now active for all of the following keypresses
th การเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยโดยมนุษย์เพื่อปรับปรุงการผลิต
en Man-made changes to habitats for improved production
th ปฏิกิริยาอย่างต่อเนื่องเป็นลูกโซ่โดยอาศัยเอ็นไซม์ DNA polymerase ในการทําปฏิกิริยา
en Polymerase chain reaction
th ขณะนี้ปุ่ม Meta อยู่ในภาวะใช้งาน
en The Meta key is now active
th ขณะนี้ปุ่ม Alt อยู่ในภาวะใช้งาน
en The Alt key is now active
th ขณะนี้ปุ่ม Super อยู่ในภาวะไม่ได้ใช้งาน
en The Super key is now inactive
th ขณะนี้ปุ่ม Control อยู่ในภาวะใช้งาน
en The Control key is now active
th ความหลากหลายทางพันธุกรรมในถิ่นหรือเขตที่อยู่อาศัยของพืชหรือสัตว์
en In habitat or site
th การเพาะปลูกที่อาศัยน้ําฝนเท่านั้น
en Arable cultivation relying solely on rainfall
th โหลดภาพไปยังพาเนลด้านขวา เมื่อมีการเลือกรายการในแถบภาพตัวอย่าง
en Selecting a thumbbar item loads image to the right panel
th ปรับใช้ลูกเล่นกับพาเนลด้วย
en Apply effect to & panels
th จะใช้แบบอักษรใดกับพาเนลที่ด้านล่างสุดของหน้าจอ ซึ่งเป็นที่ที่แสดงถึงโปรแกรมที่กําลังทํางานอยู่
en What font to use for the panel at the bottom of the screen, where the currently running applications are
th อุปกรณ์อาจจะยังไม่พร้อมใช้งาน ตัวอย่างเช่น อาจจะไม่มีสื่ออยู่ในอุปกรณ์แบบย้ายสื่อได้ (เช่น ไม่มีแผ่นซีดีรอมอยู่ในไดรฟ์ซีดี เป็นต้น) หรือในกรณีของอุปกรณ์ต่อพ่วง/อุปกรณ์แบบพกพา ก็อาจจะเกิดจาก อุปกรณ์ดังกล่าวยังไม่ได้ทําการเชื่อมต่อ
en The device may not be ready, for example there may be no media in a removable media device (i. e. no CD-ROM in a CD drive), or in the case of a peripheral/portable device, the device may not be correctly connected
th ขณะนี้ปุ่ม Alt Graph อยู่ในภาวะใช้งาน
en The Alt Graph key is now active
th แต่งตัวเหมือนแม่ผม ท่าทางเหมือนแม่ผม พอผมพาเธอไปที่บ้าน
en Dresses like her, acts like her.So I brought her home
th คลิกที่ปุ่มนี้เพื่อเข้าสู่โฟลเดอร์แม่ ตัวอย่างเช่น ถ้าหากว่าตําแหน่งปัจจุบันของคุณคือ file:/home/% ‧ การคลิกที่ปุ่มจะพาคุณไปยัง file:/home
en Click this button to enter the parent folder. For instance, if the current location is file:/home/%‧ clicking this button will take you to file:/home
th ย่อเป็นไอคอนบนถาดของพาเนลเมื่อเชื่อมต่อแล้ว
en Dock into panel on connect
Showing page 1. Found 80 sentences matching phrase "ภาวะพึ่งพาอาศัยกัน".Found in 0.434 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.