Translations into English:

  • symbiosis   
    (noun   )

Similar phrases in dictionary Thai English. (71)

การขยายพันธุ์พืชแบบไม่อาศัยเพศvegetative propagation
การปรับปรุงที่อยู่อาศัยhabitat improvement
การพึ่งตัวเองself help
การพึ่งพาอาศัยcommensalism
การพึ่งพาอาศัยกันdependence
การวิเคราะห์โดยอาศัยสเปกตรัมspectroscopy; spectral analysis
การสืบพันธุ์โดยไม่อาศัยเพศ (การขยายพันธุ์)asexual reproduction (propagation)
การให้น้ําแบบอาศัยการหมุนของแกนcentre pivot irrigation
การอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ซอฟต์แวร์แก่ลูกค้าเชิงพานิชย์Software Licensing Commerce Client
การอักเสบของพาเรงไคมาของปอดpneumonitis; pneumonia
ของเสียจากบ้านพักอาศัยhousehold wastes; domestic wastes
ความต้องการที่อยู่อาศัยhousing needs
ความต้านทานของผู้ถูกอาศัยต่อโรคhost resistance to diseases
ความต้านทานของผู้ถูกอาศัยต่อศัตรูพืชหรือสัตว์host resistance to pests
ความสัมพันธ์ของเชื้อสาเหตุและผู้ถูกอาศัยhost pathogen relations
ความสัมพันธ์ระหว่างปรสิตและผู้ถูกอาศัยhost parasite relations
จุลชีพที่อาศัยในมูลสัตว์faecal flora
จุลชีพที่อาศัยในลําไส้intestinal flora
จุลินทรีย์ที่อาศัยในลําไส้intestinal microorganisms
ฉัตรชัย เปล่งพานิชChatchai Plengpanich
ตัวระบุสื่อพกพาportable media identifier
ที่อยู่อาศัยdomicile; abode; residence; habitation; dwelling; housing; habitat; dwellings
ที่อยู่อาศัยในชนบทrural housing
ที่อยู่อาศัยในฟาร์มfarm dwellings
ปฏิสัมพันธ์ของเชื้อสาเหตุและผู้ถูกอาศัยhost pathogen interaction
ปลาที่อาศัยระหว่างน้ําเค็มและน้ําจืดanadromous fishes
ปลาโอพาชopah; jerusalem haddock
ผู้ถูกอาศัยhosts
พกพาcarry
พา
พาดานpadan
พาตูลินpatulin
พาโนสPanose
พารัลแลกซ์parallax
พาริตี้parity
พาริตี้บิตparity bit
พาเรงไคมาparenchyma
พาเรนไคมาparenchyma
พาวเวอร์ดอลส์POWER DoLLS: Detachment of Limited Line Services
พาวเวอร์พัฟฟ์เกิลส์The Powerpuff Girls
พาวเวอร์เรนเจอร์ ไดโนธันเดอร์Power Rangers: Dino Thunder
พาวเวอร์เรนเจอร์ เทอร์โบPower Rangers: Turbo
พาวเวอร์เรนเจอร์ ไทม์ฟอร์ซPower Rangers: Time Force
พาวเวอร์เรนเจอร์ นินจาสตอร์มPower Rangers: Ninja Storm
พาวเวอร์เรนเจอร์ มิสติกฟอร์ซPower Rangers: Mystic Force
พาวเวอร์เรนเจอร์ ไลท์ สปีด เรสคิวPower Rangers: Lightspeed Rescue
พาวเวอร์เรนเจอร์ ออปเปรชั่น โอเวอร์ไดร์ฟPower Rangers: Operation Overdrive
พาวเวอร์เรนเจอร์ อิน สเปซPower Rangers in Space; Power Rangers Lost Galaxy
พาวเวอร์เรนเจอร์ SPDPower Rangers: S.P.D.
พืชอาศัยhost plants; epiphyte
พืชอาศัยสลับalternative hosts
พืชอิงอาศัยepiphytes
พื้นที่ไร้มนุษย์อาศัยwilderness
ภาพแบบพาโนรามาpanorama
ภาวะกระดูกหลุดออกosteochondrosis
ภาวะต่อมธัยรอยด์หลั่งฮอร์โมนมากผิดปกติhyperthyroidism
ภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําhypoglycemia; hypoglycaemia
ภาวะปัสสาวะมีน้ําตาลglycosuria
ภาวะภูมิไวเกินhypersensitivity
ภาวะเอกฐานsingularity
ภาษาพาชตูPashto language
ภาษาพาเซนด์Pazend
ยาทริปพาโนซิดอลtrypanocidal drugs
ยูโรพาEuropa
ระบบของเชื้อสาเหตุและผู้ถูกอาศัยhost pathogen systems
ลูกบาศก์พกพาPocket Cube
สิ่งมีชีวิตแบบพึ่งพาsymbionts
สินจัย เปล่งพานิชSinjai Plengpanich
อาศัยstay; reside; dwell; inhabit; abide; settle; live; bide
อาศัยอยู่stay; dwell; tenant; lodge; populate; reside; bide; live
อุทยานแห่งชาติพาพาโรอาPaparoa National Park

Example sentences with "ภาวะพึ่งพาอาศัยกัน", translation memory

add example
ปุ่ม Alt ถูกกดค้าง และขณะนี้อยู่ในภาวะใช้งานสําหรับการกดแป้นหลังจากนี้ทั้งหมดThe Alt key has been locked and is now active for all of the following keypresses
รัฐบาลกลางแถลงว่าจะประกาศภาวะล้มละลายในอีก ‧ วันThe federal government announced it will declare bankruptcy in the next
กลุ่มของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บนวัตถุที่จมน้ําAssemblage of organisms living on submerged objects
ขณะนี้ปุ่ม Meta อยู่ในภาวะไม่ได้ใช้งานThe Meta key is now inactive
ขณะนี้ปุ่ม Shift อยู่ในภาวะใช้งานThe Shift key is now active
โปรดสละเวลาสักครู่ เพื่อปรับแต่งพาเนลของ KMail ที่เมนู ตั้งค่า-gt; ปรับแต่ง KMail คุณต้องใส่รายละเอียด อย่างน้อยก็ส่วนแสดงตัวและบัญชีผู้ใช้จดหมายสําหรับใช้รับและส่งจดหมายPlease take a moment to fill in the KMail configuration panel at Settings-gt; Configure KMail. You need to create at least a default identity and an incoming as well as outgoing mail account
ขณะนี้ปุ่ม Hyper อยู่ในภาวะไม่ได้ใช้งานThe Hyper key is now inactive
ย่อเป็นไอคอนบนถาดของพาเนลเมื่อเชื่อมต่อแล้วDock into panel on connect
ปุ่ม Meta ถูกกดค้าง และขณะนี้อยู่ในภาวะใช้งานสําหรับการกดแป้นหลังจากนี้ทั้งหมดThe Meta key has been locked and is now active for all of the following keypresses
มีใครพาจ่ารอดริเกซ มาที่นี่บ้างมั้ยครับ?Sir, anybody bring in Sergeant Rodriguez last night?
ฉันพาลูกไปว่ายน้ําหน่อยนะI gotta drop the kids off at the pool
ปรับใช้ลูกเล่นกับพาเนลด้วยApply effect to & panels
โหลดภาพไปยังพาเนลด้านขวา เมื่อมีการเลือกรายการในแถบภาพตัวอย่างSelecting a thumbbar item loads image to the right panel
ขณะนี้ปุ่ม Alt Graph อยู่ในภาวะไม่ได้ใช้งานThe Alt Graph key is now inactive
ขณะนี้ปุ่ม Super อยู่ในภาวะไม่ได้ใช้งานThe Super key is now inactive
สิ่งแวดล้อมบริเวณที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิต หรือกลุ่มของสิ่งมีชีวิตEnvironment in a given area occupied by an organism or a group of organisms
ปฏิกิริยาอย่างต่อเนื่องเป็นลูกโซ่โดยอาศัยเอ็นไซม์ DNA polymerase ในการทําปฏิกิริยาPolymerase chain reaction
เข้าสู่ภาวะประหยัดพลังงานหลังการพิมพ์Power saving mode after printing
จัดเรียงพาเนลอยู่กึ่งกลางAlign panel to center
เครื่องพิมพ์ เครื่องมือจัดการการพิมพ์บน KDE เป็นส่วนหนึ่งของ KDEPrint ซึ่งทําหน้าที่เป็นส่วนติดต่อกับระบบการพิมพ์จริงที่อยู่บนระบบปฏิบัติการ (OS) ของคุณอีกที แม้ว่ามันจะไม่ได้ทําการเพิ่มฟังก์ชันส่วนขยายของมันไปยังระบบการพิมพ์ก็ตาม แต่ KDEPrint ก็ต้องอาศัยฟังก์ชันเหล่านี้ในการทํางาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพักข้อมูล และการกรองการพิมพ์ จะทํางานสําเร็จได้ด้วยระบบการพิมพ์ของคุณ หรืองานดูแลระบบ (การเพิ่มหรือแก้ไขเครื่องพิมพ์, ตั้งค่าสิทธิ์การเข้าใช้ เป็นต้น) คุณสมบัติการพิมพ์ที่ KDEPrint จะสนับสนุนนั้น โดยมากจะขึ้นอยู่กับระบบการพิมพ์ที่คุณเลือก สําหรับการพิมพ์ในรูปแบบที่ทันสมัยที่ดีที่สุดนั้น ทางกลุ่มผู้พัฒนาระบบการพิมพ์ของ KDE ขอแนะนําให้คุณเลือกใช้ระบบการพิมพ์ CUPSNAME OF TRANSLATORSPrinters The KDE printing manager is part of KDEPrint which is the interface to the real print subsystem of your Operating System (OS). Although it does add some additional functionality of its own to those subsystems, KDEPrint depends on them for its functionality. Spooling and filtering tasks, especially, are still done by your print subsystem, or the administrative tasks (adding or modifying printers, setting access rights, etc.) What print features KDEPrint supports is therefore heavily dependent on your chosen print subsystem. For the best support in modern printing, the KDE Printing Team recommends a CUPS based printing system
ปุ่ม Shift ถูกกดค้าง และขณะนี้อยู่ในภาวะใช้งานสําหรับการกดแป้นหลังจากนี้ทั้งหมดThe Shift key has been locked and is now active for all of the following keypresses
ขณะนี้ปุ่ม Win อยู่ในภาวะไม่ได้ใช้งานThe Win key is now inactive
ขณะนี้ปุ่ม Meta อยู่ในภาวะใช้งานThe Meta key is now active
ขณะนี้ปุ่ม Alt อยู่ในภาวะไม่ได้ใช้งานThe Alt key is now inactive
เขาพาผมมาสมัครงานที่นี่He got me the job here
Showing page 1. Found 80 sentences matching phrase "ภาวะพึ่งพาอาศัยกัน".Found in 0.959 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.