Translations into English:

  • symbiosis   
    (noun   )

Similar phrases in dictionary Thai English. (70)

การขยายพันธุ์พืชแบบไม่อาศัยเพศvegetative propagation
การปรับปรุงที่อยู่อาศัยhabitat improvement
การพึ่งตัวเองself help
การพึ่งพาอาศัยcommensalism
การพึ่งพาอาศัยกันdependence
การวิเคราะห์โดยอาศัยสเปกตรัมspectroscopy; spectral analysis
การสืบพันธุ์โดยไม่อาศัยเพศ (การขยายพันธุ์)asexual reproduction (propagation)
การให้น้ําแบบอาศัยการหมุนของแกนcentre pivot irrigation
การอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ซอฟต์แวร์แก่ลูกค้าเชิงพานิชย์Software Licensing Commerce Client
การอักเสบของพาเรงไคมาของปอดpneumonia; pneumonitis
ของเสียจากบ้านพักอาศัยdomestic wastes; household wastes
ความต้องการที่อยู่อาศัยhousing needs
ความต้านทานของผู้ถูกอาศัยต่อโรคhost resistance to diseases
ความต้านทานของผู้ถูกอาศัยต่อศัตรูพืชหรือสัตว์host resistance to pests
ความสัมพันธ์ของเชื้อสาเหตุและผู้ถูกอาศัยhost pathogen relations
ความสัมพันธ์ระหว่างปรสิตและผู้ถูกอาศัยhost parasite relations
จุลชีพที่อาศัยในมูลสัตว์faecal flora
จุลชีพที่อาศัยในลําไส้intestinal flora
จุลินทรีย์ที่อาศัยในลําไส้intestinal microorganisms
ฉัตรชัย เปล่งพานิชChatchai Plengpanich
ตัวระบุสื่อพกพาportable media identifier
ที่อยู่อาศัยdwellings; dwelling; habitation; domicile; housing; abode; residence; habitat
ที่อยู่อาศัยในชนบทrural housing
ที่อยู่อาศัยในฟาร์มfarm dwellings
ปฏิสัมพันธ์ของเชื้อสาเหตุและผู้ถูกอาศัยhost pathogen interaction
ปลาที่อาศัยระหว่างน้ําเค็มและน้ําจืดanadromous fishes
ปลาโอพาชjerusalem haddock; opah
ผู้ถูกอาศัยhosts
พกพาcarry
พา
พาดานpadan
พาตูลินpatulin
พาโนสPanose
พารัลแลกซ์parallax
พาริตี้parity
พาริตี้บิตparity bit
พาเรงไคมาparenchyma
พาเรนไคมาparenchyma
พาวเวอร์ดอลส์POWER DoLLS: Detachment of Limited Line Services
พาวเวอร์พัฟฟ์เกิลส์The Powerpuff Girls
พาวเวอร์เรนเจอร์ ไดโนธันเดอร์Power Rangers: Dino Thunder
พาวเวอร์เรนเจอร์ เทอร์โบPower Rangers: Turbo
พาวเวอร์เรนเจอร์ ไทม์ฟอร์ซPower Rangers: Time Force
พาวเวอร์เรนเจอร์ นินจาสตอร์มPower Rangers: Ninja Storm
พาวเวอร์เรนเจอร์ มิสติกฟอร์ซPower Rangers: Mystic Force
พาวเวอร์เรนเจอร์ ไลท์ สปีด เรสคิวPower Rangers: Lightspeed Rescue
พาวเวอร์เรนเจอร์ ออปเปรชั่น โอเวอร์ไดร์ฟPower Rangers: Operation Overdrive
พาวเวอร์เรนเจอร์ อิน สเปซPower Rangers in Space; Power Rangers Lost Galaxy
พาวเวอร์เรนเจอร์ SPDPower Rangers: S.P.D.
พืชอาศัยepiphyte; host plants
พืชอาศัยสลับalternative hosts
พืชอิงอาศัยepiphytes
พื้นที่ไร้มนุษย์อาศัยwilderness
ภาพแบบพาโนรามาpanorama
ภาวะขาดภูมิคุ้มกันภายหลังacquired immunodeficiency
ภาวะแคลเซียมในเลือดสูงhypercalcaemia; hypercalcemia
ภาวะเจริญพันธุ์fertility
ภาวะโภชนาการnutritional state; nutrient status; nutritional status
ภาวะเลือดออกในปัสสาวะhaemoglobinuria
ภาวะเอกฐานsingularity
ภาษาพาชตูPashto language
ภาษาพาเซนด์Pazend
ยาทริปพาโนซิดอลtrypanocidal drugs
ยูโรพาEuropa
ระบบของเชื้อสาเหตุและผู้ถูกอาศัยhost pathogen systems
ลูกบาศก์พกพาPocket Cube
สิ่งมีชีวิตแบบพึ่งพาsymbionts
สินจัย เปล่งพานิชSinjai Plengpanich
อาศัยinhabit; live; reside; dwell; settle; bide; abide; stay
อาศัยอยู่tenant; stay; populate; bide; dwell; lodge; reside

Example sentences with "ภาวะพึ่งพาอาศัยกัน", translation memory

add example
ปราศจากสิ่งมีชีวิตอื่นๆ อาศัยอยู่Free from other living organisms
ไม่สามารถตรวจสอบที่อยู่ URL ที่เลือกได้ เนื่องจากมันมีส่วนรหัสผ่าน กําลังส่งที่อยู่ URL นี้ไปยัง % ‧ และจะทําให้ความปลอดภัยของ % ‧ อยู่ในภาวะเสี่ยงThe selected URL cannot be verified because it contains a password. Sending this URL to %‧ would put the security of %‧ at risk
เฉพาะสปีชีส์ที่อาศัยในทะเล, สําหรับสปีชีส์ที่อาศัยบนบกใช้ <‧>, สําหรับสปีชีส์ที่อาศัยในน้ําจืดใช้Restricted to marine species; for land species use TERRESTRIAL TORTOISES; for freshwater species use FRESHWATER TORTOISES
โปรดสละเวลาสักครู่ เพื่อปรับแต่งพาเนลของ KMail ที่เมนู ตั้งค่า-gt; ปรับแต่ง KMail คุณต้องใส่รายละเอียด อย่างน้อยก็ส่วนแสดงตัวและบัญชีผู้ใช้จดหมายสําหรับใช้รับและส่งจดหมายPlease take a moment to fill in the KMail configuration panel at Settings-gt; Configure KMail. You need to create at least a default identity and an incoming as well as outgoing mail account
ปิดพาเนลการนําทางClose Navigation Panel
ขณะนี้ปุ่ม Alt อยู่ในภาวะไม่ได้ใช้งานThe Alt key is now inactive
โอ้ะ ผม' เมกันมาเอง!พาผมทัวร์เมืองด้วยน้ะ!Looking to see the town
ถูกใช้กับปุ่มของถาดพาเนลบนทาสก์บาร์Used by the taskbar
ขณะนี้ปุ่ม Shift อยู่ในภาวะไม่ได้ใช้งานThe Shift key is now inactive
การทับถมของวัตถุที่ถูกพัดพามากับลม น้ํา หรือน้ําแข็งDeposition of material carried by wind, water or ice
ความหลากหลายทางพันธุกรรมในถิ่นหรือเขตที่อยู่อาศัยของพืชหรือสัตว์In habitat or site
ขณะนี้ปุ่ม Hyper อยู่ในภาวะไม่ได้ใช้งานThe Hyper key is now inactive
ขณะนี้ปุ่ม Alt อยู่ในภาวะใช้งานThe Alt key is now active
ขณะนี้ปุ่ม Meta อยู่ในภาวะใช้งานThe Meta key is now active
จัดเรียงพาเนลอยู่กึ่งกลางAlign panel to center
จัดเรียงพาเนลชิดด้านขวาAlign panel to right
ปุ่ม Win ถูกกดค้าง และขณะนี้อยู่ในภาวะใช้งานสําหรับการกดแป้นหลังจากนี้ ทั้งหมดThe Win key has been locked and is now active for all of the following keypresses
ขณะนี้ปุ่ม Hyper อยู่ในภาวะใช้งานThe Hyper key is now active
คลิกที่ปุ่มนี้เพื่อเข้าสู่โฟลเดอร์แม่ ตัวอย่างเช่น ถ้าหากว่าตําแหน่งปัจจุบันของคุณคือ file:/home/% ‧ การคลิกที่ปุ่มจะพาคุณไปยัง file:/homeClick this button to enter the parent folder. For instance, if the current location is file:/home/%‧ clicking this button will take you to file:/home
ขณะนี้ปุ่ม Control อยู่ในภาวะไม่ได้ใช้งานThe Control key is now inactive
แสดงแถบพาเนลนําทางที่หลัก ๆShow Places Navigation Panel
การเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยโดยมนุษย์เพื่อปรับปรุงการผลิตMan-made changes to habitats for improved production
ไม่มีการกระทํา: เมนูรายการหน้าต่าง: เมนูที่แสดงรายการหน้าต่างที่อยู่บนพื้นที่ทํางานเสมือนทั้งหมด คุณสามารถคลิกบนชื่อพื้นที่ทํางาน เพื่อสลับการทํางานไปยังพื้นที่ทํางานนั้น หรือบนชื่อหน้าต่าง เพื่อย้ายการโฟกัสไปยังหน้าต่างนั้น และสลับพื้นที่ทํางานหากจําเป็น รวมถึงเรียกคืนสถานะหน้าต่างนั้นหากมันถูกซ่อนอยู่ หน้าต่างที่ถูกซ่อน หรือถูกย่อหายอยู่จะแสดงด้วยชื่อในวงเล็บ เมนูของพื้นที่ทํางาน: เมนูป๊อบอัปของพื้นที่ทํางานจะผุดขึ้นมา ซึ่งใช้เลือกปรับแต่งการแสดงผลได้, ล็อคหน้าจอได้, และใช้ล็อกเอาท์ออกจาก KDE ได้ เมนูโปรแกรม: เมนู " K " จะผุดขึ้นมา ซึ่งจะมีประโยชน์ในการเรียกโปรแกรมต่าง ๆ ให้ทํางานได้อย่างรวดเร็ว หากว่าคุณชอบที่จะซ่อนแถบพาเนลออกไปจากสายตาNo action Window list menu: a menu showing all windows on all virtual desktops pops up. You can click on the desktop name to switch to that desktop, or on a window name to shift focus to that window, switching desktops if necessary, and restoring the window if it is hidden. Hidden or minimized windows are represented with their names in parentheses. Desktop menu: a context menu for the desktop pops up. Among other things, this menu has options for configuring the display, locking the screen, and logging out of KDE. Application menu: the " K " menu pops up. This might be useful for quickly accessing applications if you like to keep the panel hidden from view
ย่อเป็นไอคอนบนถาดของพาเนลเมื่อเชื่อมต่อแล้วDock into panel on connect
ขณะนี้ปุ่ม Control อยู่ในภาวะใช้งานThe Control key is now active
Showing page 1. Found 80 sentences matching phrase "ภาวะพึ่งพาอาศัยกัน".Found in 0.326 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.